Verhoogde kinderbijslag

Als ouder van een kind met een handicap heb je heel wat kosten: medische onderzoeken, veel over en weer gerij, behandelingen, therapieën, hulpmiddelen, aangepaste kledij en speelgoed, speciale voeding, … De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap dient om die meerkosten gedeeltelijk mee te dragen.

Wie heeft recht op verhoogde kinderbijslag?

Je kunt verhoogde kinderbijslag krijgen voor je kind met een handicap tot 18 jaar, of tot 21 jaar als het nog naar school gaat. Vanaf 21 jaar vervalt de bijkomende kinderbijslag en kan je kind recht hebben op een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid.

Er zijn verschillende bedragen voor de verhoogde kinderbijslag. Hoe komt dat?

Afhankelijk van de zwaarte van de handicap van je kind, heb je recht op een hoger of lager bedrag. Daarom wordt de handicap beoordeeld op basis van 3 pijlers:

 • Pijler 1 bepaalt de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak, de aard van de handicap dus op medisch vlak. Op deze pijler kan je kind maximum 6 punten krijgen. 4 punten op deze pijler is al voldoende om in aanmerking te komen voor de verhoogde kinderbijslag.
 • Pijler 2 beoordeelt de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van je kind. Hierin wordt de zelfredzaamheid van je kind onderzocht op basis van 4 rubrieken:
  • leren, opleiding en sociale integratie;
  • communicatiemogelijkheden;
  • mobiliteit en verplaatsingsmogelijkheden;
  • lichaamsverzorging

Per rubriek kan je maximum 3 punten krijgen, dus een totaal van 12 punten.
Men houdt hierbij ook rekening met de leeftijd van je kind en de gangbare ontwikkeling. Het is bijvoorbeeld logisch dat een kind van 3 minder kan op gebied van lichaamsverzorging dan iemand van 11.

 • Pijler 3 kijkt naar de gevolgen voor de familiale omgeving en de inspanningen die zij extra moeten leveren omwille van de handicap. Ook deze pijler bestaat uit verschillende rubrieken:
  • opvolging van de behandeling thuis gedurende tenminste 6 maanden
  • de verplaatsing voor medische onderzoeken en behandelingen (tenminste 3 maanden)
  • de aanpassing van leefmilieu en leefwijze

Ook hier kan je kind per rubriek maximum 3 punten krijgen. Deze rubriek telt dubbel. Hier kan je dus 18 punten op scoren.

In totaal kan je 36 punten bekomen. Om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag moet je kind ofwel minstens 4 punten hebben op de eerste pijler ofwel minstens 6 punten scoren op de 3 pijlers samen. Het aantal toegekende punten bepaalt bovendien het bedrag van de verhoogde kinderbijslag:  hoe meer punten, hoe hoger het bedrag.

Hoe vraag ik de verhoogde kinderbijslag aan?

Om de verhoogde kinderbijslag aan te vragen, richt je je tot je kinderbijslagfonds. Zij bezorgen jou de nodige documenten. Voor de berekening van het aantal punten, moet je met je kind naar een controledokter die de drie pijlers beoordeelt.

Ben je lid van KVG?

Dan doe je gratis beroep op advies.  Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou bekijkt hoe je je aanvraag indient en je ook tips geeft voor het onderzoek bij de controlearts.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp tegen een voordeeltarief als je tegen een beslissing over de verhoogde kinderbijslag in beroep wil gaan. Hiervoor neem je contact op met een medewerker op één van de regio-secretariaten van KVG. Houd rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing.

Ben je nog geen lid van KVG? Voor 24 euro (individueel lid) of 36 euro (gezinslidmaatschap)per jaar ben je het al. Kijk hier voor onze ledenvoordelen.

Theme by Anders Norén