Tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap kan je recht hebben op een financiële tegemoetkoming.  Op welke tegemoetkoming je recht hebt, hangt af van jouw situatie.

Wat?

Een inkomensvervangende tegemoetkoming is een uitkering bedoeld voor mensen met een beperking van het verdienvermogen van minstens 1/3de ten gevolge van een handicap.

Een integratietegemoetkoming is een uitkering om een deel van de niet-becijferbare  meerkosten die personen met een handicap met betrekking tot de zelfredzaamheid hebben, te dekken.

Voor wie?

  • Voor mensen met een handicap vanaf 18 jaar.
  • Rekening houdend met nationaliteit en verblijf van de aanvrager.

Aanvraag

Vul, voor de leeftijd van 65 jaar, via de gemeente, OCMW, ziekenfonds of online op handicap.belgium.be, de vragenlijst zeer volledig en juist in. Neem er voldoende tijd en aandacht voor.  Indien gewenst, kan je een afspraak maken bij het sociaal dienstbetoon van KVG om dit zo goed mogelijk voor te bereiden. Voeg zeker bijkomende en relevante verslagen bij. Vervolgens krijgt je arts een digitale melding om medische gegevens over te maken.

Verder verloop

De arts van de overheid (de FOD) beoordeelt deze ingevulde documenten (en de bijgevoegde relevante verslagen). Hij nodigt jou uit voor een gesprek en een onderzoek op zijn kabinet.

Na het onderzoek volgt er een beslissing van de FOD. In deze beslissing wordt enerzijds het verdienvermogen bepaald en anderzijds wordt jouw zelfredzaamheid ingeschaald aan de hand van een puntensysteem in volgende thema’s:

  • verplaatsingsmogelijkheden
  • mogelijkheid om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
  • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
  • mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke hygiëne
  • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
  • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

Categorie

Door het toekennen van het totaal aantal punten val je in een bepaalde categorie:

Aantal punten categorie
7-8 punten 1
9-11 punten 2
12-14 punten 3
15-16 punten 4
17-18 punten 5

Hoeveel?

De uitkering waarop je recht hebt, hangt rechtstreeks af van deze categorieën, je inkomen en je gezinssamenstelling.

Hoe kleiner het  inkomen van de persoon met een handicap of zijn gezin, hoe groter de tegemoetkoming zal zijn. Let wel dat een inkomen uit arbeid een grotere vrijstelling heeft dan een ander inkomen. Bij het sociaal dienstbetoon van KVG kunnen we simulaties maken die gebaseerd zijn op persoonlijke situaties.

Beslissing

Je ontvangt een attest van de FOD. Let wel dat dit attest een beperkte geldigheidsdatum kan hebben. Je krijgt vervolgens ook de beslissing van de FOD.

Niet eens?

Als je medische situatie intussen veranderd is, kan je onder bepaalde voorwaarden en binnen de 3 maanden na de medische beslissing een heropening van het dossier aanvragen. Breng de FOD hiervan op de hoogte.

Indien de medische situatie niet veranderd is of de arts van de FOD heeft niet met alle elementen rekening gehouden bij zijn beslissing, en je bent het niet eens met de beslissing van de FOD, kan je je steeds informeren bij KVG om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Onze consulenten van het sociaal dienstbetoon schetsen jou het volledige verloop van een beroepsprocedure en begeleiden je door het hele proces.

Ben je lid van KVG?

Dan doe je gratis beroep op advies.  Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Onze brochure “Kan ik u helpen, dokter?” geeft je heel wat nuttige tips en uitleg in heldere
taal om het gesprek met de arts voor te bereiden. Leden betalen slechts 10 euro in plaats van 15 euro.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp tegen een voordeeltarief als je tegen een beslissing over je tegemoetkoming in beroep wil gaan. Hiervoor neem je contact op met een medewerker op één van de regio-secretariaten van KVG. Hou rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!

Nog geen lid? Schrijf je in en geniet van alle voordelen.

Theme by Anders Norén