Trap 2

… voor wie intensieve en/of gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft.

Trap 2 staat eigenlijk synoniem voor het Persoonsvolgend Budget.
Wat dit juist is, lees je hieronder.

Wat is een Persoonsvolgend Budget?

Het Persoonsvolgend Budget (PVB) is een som geld die je krijgt van de overheid.

De hoogte van het budget hangt af van jouw zorgzwaarte en jouw context.

Je krijgt een PVB om jouw ondersteuning en zorg mee te betalen.
Hiermee betaal je dus voortaan jouw voorziening, jouw dienstencheques, een vrijwilliger, een assistent, een zorgboerderij,…

Hoe vraag ik een Persoonsvolgend Budget aan?

Om een PVB aan te vragen, moet je een ganse procedure doorlopen.
Hoe je hier het beste aan begint, lees je hier.

Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze pagina van Vraagwijzer.

Wat kan ik met een Persoonsvolgend Budget doen?

Met een PVB kan je alle ondersteuning inkopen die je nodig hebt om jouw ondersteuningsplan te realiseren.   Zeer concreet kan je volgende contracten afsluiten met je Persoonsvolgend Budget:

  • Dienstenscheques of PWA-cheques
  • Zelfstandigen: bijvoorbeeld een zelfstandige tuinman, ramenwasser of assistent
  • Reguliere diensten: bijvoorbeeld gezinszorg of diensten vanuit het OCMW
  • Vervoer
  • Persoonlijke assistenten: deze vind je via een uitzendkantoor, een dienst Persoonlijke Assistentie of je werft zelf iemand aan en laat je hiervoor bijstaan door een sociaal secretariaat
  • Diensten die door het VAPH vergund zijn (de vroegere voorzieningen)
  • Particuliere zorgaanbieders (zorgboerderij, atelierwerkingen, …)
  • Vzw’s die erkend of vergund zijn door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het verlenen van zorg en ondersteuning: bijvoorbeeld rusthuizen
  • Vrijwilligers: je kan een onkostenvergoeding geven als de vrijwilliger aangesloten is bij een erkende vrijwilligersorganisatie (link naar SOS)
  • Bijstandsorganisaties: als je nood hebt aan hulp bij de besteding van je budget

Kan ik het Persoonsvolgend Budget combineren met andere ondersteuning?

Je kan het Persoonsvolgend Budget combineren met hulpmiddelen.
Je kan het PVB NIET combineren met een Basisondersteuningsbudget, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of de Zorgverzekering.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn PVB?

Zit je met vragen over de aanvraag van een PVB? Weet je niet goed hoe je moet beginnen aan je ondersteuningsplan?

Je kan terecht bij Vraagwijzer, een dienst van KVG die je hierin ondersteuning biedt.

 

Zit je met vragen over de besteding van je PVB? Weet je niet goed wat je allemaal met je budget kan doen?
Ben je bang dat je het niet alleen kan? Of heb je net dat klein beetje extra hulp nodig bij het opvolgen van je administratie?

Bij absoluut vzw kan je terecht voor kwaliteitsvolle informatie en professionele hulp.

Theme by Anders Norén