Basisondersteuningsbudget (BOB)

Wat is een basisondersteuningsbudget?

Zoals de naam zelf zegt, is het basisondersteuningsbudget (BOB) een budget waarmee je een basis aan ondersteuning kan betalen. Het is een vast maandelijks bedrag van 300 euro.

Iedereen die een BOB krijgt, ontvangt evenveel. Maar wat je er mee doet, hangt af van persoon tot persoon. Jij bepaalt volledig zelf hoe je je BOB gebruikt om jouw ondersteuningsnood op te lossen of te verlichten.

Het BOB is vrij besteedbaar. Dat wil zeggen dat je niet moet bewijzen wat je er mee gedaan hebt.

Het BOB wordt uitbetaald door de Zorgkas waar je bij aangesloten bent.
Heb je je bijdrage aan de Zorgkas niet betaald, dan heb je ook geen recht op het BOB.

Wat kan ik doen met een basisondersteuningsbudget?

Het BOB kan je gebruiken om je ondersteuningsnood (gedeeltelijk) op te lossen of om het werk van je mantelzorgers of vrijwilligers te verlichten. Je gebruikt het budget om reguliere ondersteuning mee te vergoeden. Zo kan je er bijvoorbeeld thuiszorg van betalen of dienstencheques mee aankopen. Je kan het BOB gebruiken om een oppas te vergoeden, een vrijwilliger boodschappen voor jou te laten doen of om gebruik te maken van een dienst aangepast vervoer.

Kan ik het basisondersteuningsbudget combineren met andere ondersteuning?

Je kan het BOB combineren met de mantelzorgpremie of zorgverzekering, hulpmiddelen en rechtstreeks toegankelijke hulp.
Je kan het BOB NIET combineren met een Persoonsvolgend Budget, een Persoonlijke-Assistentiebudget (minderjarigen) of intensieve ondersteuning via een MFC (minderjarigen).

Kom ik in aanmerking voor het basisondersteuningsbudget?

Voorlopig kan je een BOB niet zelf aanvragen.
De overheid kent momenteel het BOB enkel automatisch toe aan bepaalde groepen.

  • September 2016: alle meerderjarigen en verlengd minderjarigen die op 31/12/2014 en op 30/01/2016 met een actieve vraag op de wachtlijst stonden en nog geen ondersteuning krijgen van het VAPH
  • Januari 2017: alle minderjarigen die ten laatste sinds 30/06/2015 in het bezit zijn van een jeugdhulpverleningsvoorstel of een indicatie voor PAB.
  • September 2017: alle minderjarigen met een verhoogde kinderbijslag van minstens 12 punten, zelf zonder concrete ondersteuningsvraag. Ook jongeren tot 25 jaar die nu een tegemoetkoming categorie 3 of hoger hebben en vroeger minstens 12 punten hadden op de verhoogde kinderbijslag.

Theme by Anders Norén