Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hier kan iedereen het maken, hier krijgt iedereen kansen. En wij geloven in positieve voorbeelden: we moeten mensen sterker maken en hen vertrouwen geven, in plaats van hen een slachtofferschap aan te praten. Zoveel mogelijk mensen helpen om die kansen te grijpen, dat is mijn ambitie.

Hier spreekt Zuhal Demir (NV-A), de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Armoedebestrijding, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid. Ze legde de eed af in februari en haar beleidsnota werd door de Kamer goedgekeurd in april.

Voor alle duidelijkheid: ‘Personen met een beperking’ … dat gaat dus over personen met een handicap. De staatssecretaris is bevoegd voor de directiegeneraal personen met een handicap, de belangrijkste afdeling van de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid. Onder haar bevoegdheid horen o.a. de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming, medische erkenningen van je handicap, parkeerkaarten, toegang tot sociale voordelen, … Kortom die zaken die voor velen van ons belangrijk zijn.
Daarom hebben wij ook zoveel belangstelling voor deze beleidsnota’s. Na vele regeringen en nog veel meer bevoegde
staatssecretarissen hebben we onze verwachtingen al wel wat bijgesteld.

Goochelen met cijfers

Wel, staatssecretaris Zuhal Demir gebruikt in haar nota consequent de term ‘personen met een handicap’, zoals het hoort, en niet personen met een ‘beperking’. Een goed punt voor mevrouw Zuhal. Want een beperking heeft iedereen, zelfs politici … Dat wij, personen met een handicap, in de hoek zitten waar in deze besparingstijden de klappen vallen? Daarover lees je praktisch niets in haar beleidsnota. Zij stelt dat de inkomensvervangende tegemoetkoming de laatste 10 jaar met 10,04 % gestegen is, buiten de indexaanpassingen. Je gelooft het niet? Wel, ik telde het even na en ze heeft gelijk. Toch blijven wij zeuren dat de inkomensvervangende tegemoetkoming onder het leefloon en nog een heel stuk onder de Europese armoedegrens ligt. Maar, stelt Zuhal Demir, daar gaat iets aan gebeuren … Tenminste, als de budgetten het toelaten. Mevrouw de staatssecretaris. Wij rekenen op u om dit in orde te brengen.

In haar beleidsnota neemt de staatssecretaris veel ruimte voor de bedragen van uitkeringen en hoe die de voorbije jaren zijn gestegen. Dit geeft ons de indruk dat ze wil zeggen: ‘Er is al veel gebeurd, we hebben al genoeg gedaan’. Dat zegt ze wel niet met zoveel woorden. Ze gaat zelfs onderzoeken of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming niet kan verhogen. En zij is van mening dat de inkomensvervangende tegemoetkoming beter moet kunnen gecombineerd worden met een inkomen uit arbeid. Hiervoor hebben wij haar al een heleboel tips bezorgd. Tot nu toe hebben we nog niet gehoord of ze er iets mee van plan is. Maar zij heeft het druk, wij sturen haar zeker een herinnering.

Vaagheid troef!

Verder wil Zuhal Demir foutparkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap stevig aanpakken. Voor dergelijke personen mogen we immers ‘geen tolerantie opbrengen’ stelde ze met vlammend vuur in haar ogen. De dag dat de staatssecretaris je op heterdaad betrapt, foutparkeerders, zal je beste dag niet zijn. En je moet niet afkomen met smoezen als: ‘Ik had het niet gezien, ik moest maar twee minuutjes in de winkel zijn, … bla bla bla’. Voor dit thema krijgt ze van ons een goed punt!

Verder legt de staatssecretaris in haar beleidsnota de klemtoon op werk. Wij gaan met ons allen geactiveerd worden. Om meer te werken bij de overheid en meer te werken in de privé én in maatwerkbedrijven. Maar hoe geraken we aan dat werk? Dat staat niet in haar nota. Tja, wat drempels wegwerken en dergelijke, maar dat is toch heel erg vaag. Tijdens de bespreking van deze beleidsnota in de Kamer kreeg zij hierover ook geen vragen. Zijn wij de enigen die nood hebben aan een meer concrete aanpak?

‘De dienstverlening aan personen met een handicap kan beter’. Hoe vaak hebben wij dit al niet gelezen en gehoord. Zuhal Demir wil de telefonische bereikbaarheid verbeteren door 38 extra personeelsleden aan te werven. Goed punt. Als het ervan komt!

Bovendien wil ze voorzien dat personen met een handicap gegevens uit hun persoonlijk dossier online kunnen raadplegen. Dit zal wellicht in het tweede semester van 2017 gerealiseerd worden. Let op het woordje ‘wellicht’. Toch wel voorzichtig, die staatssecretaris. Maar goed punt hiervoor. Als het ervan komt!

Wij kijken kritisch naar wat er in de beleidsnota staat, ook naar wat er niet in staat. Onze verlanglijst is lang. We hadden toch iets verwacht wat de integratietegemoetkoming betreft. Voor de ‘prijs van de liefde’ en ‘de prijs van de arbeid’ mag het ook iets meer zijn dan enkel een onderzoek doen. Over de invloed van het inkomen van je partner of je loon op je tegemoetkoming hebben wij al dossiers vol geschreven. Maar misschien verrast de staatssecretaris ons wel?