Historiek

Sinds de oprichting in 1945 evolueerde KVG mee met zijn tijd. Maar er is ook een constante: de vereniging manifesteerde zich steeds opnieuw als taboedoorbrekend en vernieuwend.

De beginjaren

1945 Net na de Tweede Wereldoorlog slaan Mathieu Van Gorp en enkele andere personen met een handicap de handen in elkaar om samen voor hun rechten op te komen. Op 8 juli 1945 vindt in Antwerpen de officiële stichtingsvergadering van de Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten (KVGV) plaats. Voor het eerst in ons land nemen personen met een handicap zelf hun lot in eigen handen.
1947 KVGV neemt een vliegende start. Op 28 maart 1947 verwelkomt de vereniging het duizendste lid.
1949 Het eerste logo doet zijn intrede. De geknakte zonnebloem is het ‘symbool van onze ongeknakte levensvreugde, zinnebeeld van de hoop en het vertrouwen op de KVGV’. In hetzelfde jaar wordt KVGV een vzw.

De snelle uitbreiding in de jaren ’50 en ‘60

1951 In mei bewijst KVGV met zijn eerste vakantiekamp dat het ook voor ‘zwaar-gehandicapeerden’ mogelijk is om – net als iedereen – van een welverdiende vakantie te genieten.
1953 Tewerkstelling voor personen met een handicap wordt een thema. Twee jaar nadat het onderwerp ter sprake kwam op de eerste Nationale Studieweek der KVGV (1951)  voegt afdeling Berkenbos de daad bij het woord en richt een werkhuis voor schoenherstellingen op.
1954 De dienst voor het gebrekkige kind wordt opgericht.
1956 Voor het eerst organiseert de vereniging een vakantie voor jonge leden (14- tot 18-jarigen).
Begin jaren ‘60 KVG introduceert sport voor personen met een handicap. Het verbond Antwerpen richt een succesvolle tafeltennisclub op en er wordt gestart met zitvolleybal.
1964 De 15 tot 25-jarige leden nemen het initiatief om de Dienst der Jongeren op te richten.
1965 KVGV telt honderden jonge kinderen onder de leden. De vereniging wil de ouders meer bij de werking betrekken. De eerste contactvergadering met een tiental ouderparen groeit uit tot de oprichting van een oudercomité.
1966 Op 1 oktober krijgt de vereniging een nieuwe naam: KVGV wordt Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG). Voortaan is de vereniging er voor alle personen met een handicap, van welke aard of oorsprong die handicap ook is.

Maatschappelijke activering in de jaren ’70 en ’80

1970 Waar de vereniging in de beginjaren vrijwel uitsluitend oog had voor de materiële levensomstandigheden (inkomen, sociale zekerheid en wetgeving) en de integratie van personen met een handicap in de samenleving, richt de focus zich begin jaren ’70 ook stilaan op cultuur.
1972 Op de nationale Jongerendag in Leopoldsburg wordt het nieuwe logo gelanceerd, de ‘schakel in de keten’. Nog datzelfde jaar neemt de hele beweging dit logo over.
1973 VIBEG vzw, het Vormingsinstituut voor de Begeleiding van Gehandicapten, wordt opgericht.
1974 In de zomer van 1974 overlijdt Mathieu Van Gorp, stichter en algemeen secretaris van KVG.
1976 De structuur van de beweging wordt grondig hervormd. In 1976 ziet KVG-Vorming vzw (de afdelingswerking) het levenslicht. De Jongerendienst wordt een zelfstandige vzw. KVG-Vorming, VIBEG en Jong-KVG richten de overkoepelende vzw KVG op.
1979 Onder het motto “Andere maatschappij, gehandicapten erbij” organiseert KVG een grote nationale optocht in Antwerpen. De vereniging wil de maatschappij en het beleid erop wijzen dat personen met een handicap geen tweederangsburgers zijn, en eist een samenleving waaraan iedereen op zijn eigen manier kan deelnemen.
1980 KVG koopt een huis in de Arthur Goemaerelei in Antwerpen en doopt het algemeen secretariaat ‘Huize Mathieu Van Gorp’.
Jaren ’80 Met (ludieke) acties ijveren de lokale afdelingen voor de integratie van personen met een handicap in de samenleving.KVG werkt mee aan de oprichting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (huidig VAPH).
1983 KVG ijvert voor inspraak van personen met een handicap en hun ouders in voorzieningen en eist de oprichting van een verplichtend oudercomité of bewonersraad.
1983 De KVG-verbonden richten de sociale dienst GESERBU (GEhandicaptenSErviceBUreau) op.
1986 Het project ‘misnoegd model’ groepeert personen met een handicap die kritisch staan tegenover hulpmiddelen die vaak duur, lelijk en van slechte kwaliteit zijn.
1986 Het KVG-oudercomité wordt verzelfstandigd: Gezin en Handicap vzw is geboren. De vzw treedt meteen toe tot de overkoepelende KVG vzw.
1986-1987 KVG stelt vast dat het werkloosheidspercentage bij personen met een handicap dubbel zo hoog is als het algemeen gemiddelde in België. De vereniging eist dat de discriminatie t.a.v. personen met een handicap op het vlak van tewerkstelling wordt opgeheven.
1987 KVG werkt mee aan het nieuw stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
1987 Het Vakantieburo wordt boven de doopvont gehouden.
1988 De Werkbank wordt opgericht.
1989 Met de diareeks ‘Blootgeven’ probeert KVG de taboesfeer rond handicap en seksualiteit te doorbreken.

Samen sterk in de KVG-Groep

1993 ‘t Mankement in Zellik wordt officieel geopend. Deze ontmoetingsruimte en uitvalsbasis voor lokale werkingen is gebouwd op grond ter beschikking gesteld door de gemeente Asse.
1995 Het 50-jarig bestaan van de vereniging gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 6 mei zakken vele KVG’ers af naar Bokrijk voor een groots opgezette viering.
1999 LIDOA, de Limburgse dienst voor Oppas en Assistentie, ziet het levenslicht.In datzelfde jaar worden vijf vrijetijdswerkingen van KVG-Vorming erkend als organisaties voor vrijetijdszorg van personen met een handicap.
2000 VLABU vzw, de Budgethoudersvereniging Vlaanderen, richt zich tot wie een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) heeft. In 2004 sluit Vlabu aan bij KVG vzw.‘t Mankement in Zellik breidt uit met een snoezelruimte; hiertoe wordt het recht van opstal uitgebreid en de snoezelruimte bijgebouwd.
2001 Na jarenlange actie bekomt KVG dat de inkomsten van de partner minder in rekening worden gebracht voor de berekening van de eigen integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap. De ‘Prijs van de Liefde’ wordt een begrip in de sector van personen met een handicap.
2002 Geboorte van Intro, de dienst die instaat voor de toegankelijkheid van muziekfestivals en andere evenementen.
2009 Na een fusie heet de budgethoudersvereniging van de KVG-familie: VLABU-Zorg-In-Zicht
2010 KVG zet een grootschalig onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap op i.s.m. VFG en Universiteit Antwerpen
2010 Het geheel van werkingen en diensten wordt ondergebracht in de KVG-groep: een horizontale structuur van autonome vzw’s gegroeid uit een kernvzw. De verschillende deeltakken spreken af om de KVG-huisstijl te gebruiken, en via de KVG-button hun lidmaatschap van de KVG-Groep kenbaar te maken.In september gaat het KVG-kenniscentrum van start. Het organiseert opleidingen voor wie als professionele ondersteuner van personen met een handicap werkt.

De budgethoudersvereniging Vlabu – Zorg In Zicht lanceert haar nieuwe naam: Absoluut vzw.

2012 De vrijetijdswerkingen worden anderhalve keer zo groot en starten met de vrijetijdstrajectbegeleiding
2013-2014 KVG-Vorming lanceert de grootschalige campagne ‘S.O.S. Superhelden die aandacht vraagt voor gezinnen met een kind met een handicap
2015 Intro vzw vormt samen met Ato vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw de nieuwe private stichting Inter. Met deze samenwerking willen zij de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Hierdoor verlaat Intro vzw de KVG-groep.

Theme by Anders Norén