Christelijke identiteit

Iedereen die zich kan vinden in onze basisvisie is welkom bij KVG. Ongeacht je inspiratie, godsdienst of levensbeschouwing kan je meewerken aan de uitbouw van onze vereniging. KVG ziet verscheidenheid immers als een rijkdom voor haar werking.

Vanuit haar christelijke inspiratie creëert KVG ruimte om actief antwoorden te zoeken op levensvragen. De vereniging beschikt over een veelzijdig aanbod in verband met religie, zingeving en spiritualiteit. Dit aanbod vertrekt vanuit de eigenheid van KVG als vereniging van mensen met een handicap en hun omgeving. Het richt zich zowel naar zinzoekers in de ruime betekenis als naar gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie of ondersteuning om hun christelijke verbondenheid samen te beleven.

Het aanbod wordt uitgewerkt door de Werkgroep Christelijke Identiteit en Zingeving. Concreet stond de werkgroep al in voor onder meer:

 • bundel ‘Inspiratie voor inspiratie’: twee keer per jaar maken we een bundel met bezinningsteksten rond een bepaald thema. Geïnteresseerden kunnen de bundel gratis ontvangen via e-mail of op papier. Interesse? Geef je contactgegevens door via vorming@kvg.be of 03 216 29 90, of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief.
  Dit zijn de reeds verschenen bundels:

 • ondersteuning van onze KVG-afdelingen:
  • Met de brochures ‘Samen onderweg naar Kerstmis’ en ‘Samen onderweg naar Pasen’ kunnen KVG-afdelingen een bezinning op maat van hun eigen leden uitwerken. Het werkboekje ‘Samen op kamp’ zet vrijwilligers op weg om een bezinningsmoment in te bouwen tijdens de KVG-vakantie.
  • KVG-afdelingen kunnen een beroep doen op leden van de werkgroep: als voorganger voor een gebedsmoment, bij de uitwerking van een bezinning of activiteit, …
 • sociaal engagement: vanuit zijn christelijke inspiratie organiseert de Werkgroep CIZ ook concrete acties. Al verscheidene keren riepen we alle KVG-leden op om ongebruikte rolstoelen, rollators en krukken in te zamelen voor projecten in Roemenië en Congo.
 • vorming:
  • Op 19 oktober 2016 organiseerden we de boeiende kennismakingsavond ‘Handicap en islam’ te Boom.
  • Op 11 oktober 2017 organiseerden we een geloofwandeling ‘Wandelen langs jouw en mijn overtuiging’: we bezochten een moskee, hielden halt in een protestantse kerk en een vrijzinning-humanistisch centrum, en hielden een boeiend gesprek met kardinaal De Kesel.

De Werkgroep CIZ komt drie keer per jaar samen om KVG-initiatieven uit te werken m.b.t. het thema ‘geloven’. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door beroepskrachten. Onze vrijwilligers zijn personen met een handicap of (groot-)ouder van een kind met een handicap. Interesse om mee te werken? Interesse om mee te werken? Neem dan contact op via vorming@kvg.be of 03 216 29 90.

Heb je zelf ideeën voor initiatieven rond zingeving en/of geloof binnen KVG? Geef ons dan zeker een seintje op vorming@kvg.be of 03 216 29 90!

Theme by Anders Norén