Christelijke identiteit

Iedereen die zich kan vinden in onze basisvisie is welkom bij KVG. Ongeacht je inspiratie, godsdienst of levensbeschouwing kan je meewerken aan de uitbouw van onze vereniging. KVG ziet verscheidenheid immers als een rijkdom voor haar werking.

Vanuit haar christelijke inspiratie creëert KVG ruimte om actief antwoorden te zoeken op levensvragen. De vereniging beschikt over een veelzijdig aanbod in verband met religie, zingeving en spiritualiteit. Dit aanbod vertrekt vanuit de eigenheid van KVG als vereniging van mensen met een handicap en hun omgeving. Het richt zich zowel naar zinzoekers in de ruime betekenis als naar gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie of ondersteuning om hun christelijke verbondenheid samen te beleven.

Het aanbod wordt uitgewerkt door de Werkgroep Christelijke Identiteit en Zingeving. Concreet stond de werkgroep al in voor onder meer:

De Werkgroep CIZ komt drie keer per jaar samen om KVG-initiatieven uit te werken m.b.t. het thema ‘geloven’. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door beroepskrachten. Onze vrijwilligers zijn personen met een handicap of (groot-)ouder van een kind met een handicap. Interesse om mee te werken? Interesse om mee te werken? Neem dan contact op via vorming@kvg.be of 03 216 29 90.

Heb je zelf ideeën voor initiatieven rond zingeving en/of geloof binnen KVG? Geef ons dan zeker een seintje op vorming@kvg.be of 03 216 29 90!

Theme by Anders Norén