In de eerste week van november 2021 zullen Steunpunt van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) en VAPH een vragenlijst verspreiden. Deze uitnodigingsbrief valt bij 2000 geselecteerde personen in de brievenbus.

Deze vragenlijst gaat over de woon- en leefkosten die worden aangerekend bij vergunde zorgaanbieders. De onderzoekers willen vanuit het perspectief van de persoon met een handicap de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten onderzoeken.

Hoe kan je deelnemen?

Pas als je een uitnodigingsbrief van het SWVG en het VAPH in de brievenbus ontvangt, kan je deelnemen aan de studie! Op deze brief staat zowel een link als een QR-code. Door een van beide op te zoeken, open je de vragenlijst. Na het invullen van een wachtwoord en een persoonlijke code die je terugvindt in diezelfde brief start de vragenlijst.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten te onderzoeken. Het onderzoek is gevraagd door Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het VAPH. De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot belangrijke beleidsaanbevelingen en -aanpassingen. Vul de vragenlijst dus zeker in als je hem in je bus krijgt!

Hoe word je geselecteerd?

Aan de hand van een representatieve steekproef werden 2000 personen met een handicap die gebruik maken van de diensten van een Vlaamse zorgaanbieder geselecteerd. De onderzoekers trachten op deze manier betrouwbare uitspraken te doen over de totale groep van mensen die woon- en leefkosten betalen bij een vergunde zorgaanbieder.

Het onderzoeksteam zal je antwoorden vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat de verwerking van de gegevens volledig anoniem verloopt. De gegevens worden niet gedeeld met het VAPH of de vergunde zorgaanbieder die de persoon met een handicap ondersteunt.

Heb je nog vragen?

Indien je vragen hebt over deze studie, dan kan je terecht bij de onderzoeker. Haar contactgegevens zijn: laura.polfliet@kuleuven.be en +32 16 32 79 01.