Gezin en Handicap vzw zoekt een halftijdse educatieve medewerker (m/v) vervangingscontract bepaalde duur (kans op verlenging of tot wijziging in contract onbepaalde duur)

Gezin en Handicap

 Gezin en Handicap vzw is een sociaal-culturele organisatie erkend door het Ministerie van Cultuur, Afdeling Volksontwikkelingswerk. Gezin en Handicap biedt educatieve activiteiten aan over actuele thema’s rond handicap en inclusie aan ouders van kinderen/jongeren/volwassen personen met een handicap. Daarnaast beschikt Gezin en Handicap over een documentatiecentrum, geeft eigen publicaties uit, ondersteunt organisaties die inclusie in de praktijk willen brengen,…

De functie van educatief medewerk(st)er

De educatief medewerk(st)er:

– is verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding van een regionaal educatief aanbod in Vlaanderen. De standplaats is Antwerpen. Vanuit het secretariaat in Antwerpen gebeuren de voorbereidingen van de provinciale educatieve activiteiten, worden individuele vragen van ouders van een kind met een handicap beantwoord,…

– overlegt voortdurend met de betrokken doelgroep, vrijwilligers, collega’s

– neemt mee verantwoordelijkheid op voor de andere taken van Gezin en Handicap: beantwoorden van individuele vragen, schrijven van teksten voor publicaties, ondersteunen van inclusie in de praktijk, belangenverdediging van ouders van kinderen met een handicap.

– werkt samen met andere organisaties en projecten.

– neemt mee administratieve taken op

– volgt de ontwikkelingen op in de gehandicapten- en onderwijssector

– is mee verantwoordelijk voor de externe relaties en de beeldvorming van Gezin en Handicap

Functievereisten

– diploma in een menswetenschappelijke richting (bijv. bachelor sociaal-cultureel werk, toegepaste psychologie, pedagogische wetenschappen, …)

– enige ervaring in het vormingswerk is positief

– vertrouwd zijn met de sector van personen met een handicap

– de visie, missie en doelstellingen van Gezin en Handicap onderschrijven

Vaardigheden

– kunnen motiveren, organiseren en coördineren

– ervaring hebben met het werken met groepen of bereid zijn dit op te nemen

– goede schriftelijke en verbale communicatievaardigheden

– kunnen leiding geven, onderhandelen, vergadertechnieken beheersen

– algemene computervaardigheden bezitten

– organisatorische vaardigheden

– zelfstandig kunnen werken

– een open visie op handicap en op werken met ouders en de omgeving

– verantwoordelijkheid opnemen

– initiatief kunnen nemen

– openheid tot samenwerking en overleg

Werkomstandigheden

– Gezin en Handicap is een kleine, bescheiden organisatie met een dynamische werking

– bereid zijn tot avondwerk, er is een compensatieregeling voorzien

– in het bezit zijn van een wagen

Wij bieden

– contract van bepaalde duur

– halftijds

– loonbarema volgens het paritair comité 329, loonbarema B1B

– in dienst: zo spoedig mogelijk.

Verloop van de sollicitaties

Tijdens de selectieprocedure let Gezin en Handicap vzw erop om iedereen dezelfde kansen te bieden.

Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.
Voor meer info over de functie kan u terecht bij Lief Vanbael op het nummer 03 216 29 90

CV en sollicitatiebrief voor 18 februari 2019 mailen naar gezinenhandicap@kvg.be

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op basis van deze gesprekken wordt een beperkt aantal kandidaten weerhouden.