KVG vzw is op zoek naar

Een coördinator (M/V/X)

KVG vzw is een organisatie voor personen met een handicap die via belangenverdediging streeft naar een inclusieve samenleving waaraan personen met een handicap evenwaardig deelnemen. Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten als ieder ander in de samenleving!

Functie

De coördinator

  • Biedt ondersteuning bij het opvolgen van de wetgeving gerelateerd aan de gehandicaptensector en neemt hierin vertegenwoordiging op.
  • Heeft meer dan interesse voor het sociaal beleid ten aanzien van personen met een handicap
  • Ondersteunt de directie bij het opvolgen van boekhouding, personeelszaken en patrimonium
  • Stimuleert een goede samenwerking tussen de verschillende werkterreinen binnen de eigen  vzw maar ook met de andere deeltakken van de KVG-Groep

Kennis en vaardigheden

Coördineren, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, werken in team, initiatief nemen, zaken kunnen uitzoeken, grondige kennis van IT (o.a. netwerkbeheer)

Voeling met het leven van mensen met een handicap en inzicht in de sociaal-culturele sector zijn voordelen.

Profiel

  • Minstens een bachelor met voorkeur diploma in een menswetenschappelijke richting.
  • Visie en doelstellingen van KVG over personen met een handicap delen en uitdragen.
  • In het bezit van een rijbewijs en kunnen beschikken over een wagen

KVG vzw biedt

Voltijds contract van onbepaalde duur.
Dienstregeling: Dagwerk, occasioneel avond- en weekendwerk.

Standplaats: Antwerpen met regelmatig verplaatsingen voor vertegenwoordigingswerk .

Loonbarema: barema PC 329.01 looncategorie b1B

Voorziene datum indiensttreding: zo snel als mogelijk.

Tijdens de selectieprocedure let KVG vzw erop om iedereen dezelfde kansen te bieden.
Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Solliciteren via mail of per post kan uiterlijk tot 1 december met CV en sollicitatiebrief

KVG vzw
Potvlietlaan 5B, 2600 Berchem
E-mail: t.a.v. Ingrid Borré email: sollicitatie@kvg.be