In 2018 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s). De middelen worden toegekend na prioritering door de Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie (IRPC) in de loop van maart 2018. De bespreking op de IRPC’s wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort

Wacht je zoon of dochter op een PAB, en wil je je vraag voorleggen aan de IRPC? Neem contact op met je hulpverlener om een priorchecklist in te vullen. Je hulpverlener moet die ten laatste op vrijdag 2 februari 2018 aan de intersectorale toegangspoort bezorgen. Dit kan enkel als je zoon of dochter een geldige indicatiestelling voor PAB heeft (met toegekende budgetcategorie) en op 31/03/2018 jonger is dan 22 jaar.

Alle hulpverleners van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, hebben hierover ook bericht gekregen. Vragen? Contacteer je hulpverlener of je regionale toegangspoort.

Alle ingediende priorchecklists en A-documenten worden gelezen door de IRPC van jouw regio. Tijdens de IRPC‘s worden alle vragen vergeleken en gerangschikt volgens deze 4 criteria:

  • Is de integriteit van jouw kind in gevaar?
  • Hebben jij en je kind een netwerk en heeft dit netwerk voldoende draagkracht (eigen krachten)?
  • Welke hulpverlening en ondersteuning krijgt jouw kind momenteel en wat is het effect hiervan?
  • Welke hulpverlening en ondersteuning kreeg jouw kind in het verleden en wat was het effect daarvan?

De PAB’s worden dan toegekend volgens deze rangschikking. Van de overgebleven vragen worden er een aantal als reserve aangeduid. Na de vergadering van de IRPC  krijg je binnen de week bericht over de beslissing van de IRPC.

Als je een PAB krijgt toegekend, krijg je nadien nog een informatiepakket van het VAPH over hoe je aan de slag kan met het PAB. In principe kan dit vanaf 01/04 worden ingezet.

Wanneer een gezin er toch voor kiest om geen gebruik te maken van PAB of in de loop van het jaar stopt met PAB, dan wordt dit budget toegekend aan de eerste reserve. De reserve krijgt een bericht van de ITP als er effectief budget is toegekend. Dit kan tot enkele maanden na de beslissing van de IRPC gebeuren.