Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts herschrijft het Mobiliteitsdecreet om de weg vrij te maken voor basisbereikbaarheid en zo De Lijn voor te bereiden op 2020. Met dit nieuwe beleidsconcept wordt het mobiliteitsbeleid op een totaal andere manier georganiseerd. De basisbereikbaarheid wordt een vraaggestuurd model mee bepaald door de lokale besturen. Ook het aangepast vervoer, het vervoer van deur tot deur voor personen met een handicap die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wordt meegenomen in de hervorming.

De bezorgdheid van KVG is dat wanneer lokale besturen autonoom kunnen beslissen over de hen toegekende middelen er onvoldoende ruimte zal zijn voor aangepast vervoer voor personen met een handicap. Het lokaal bestuur beslist autonoom maar kan de verwachtingen of de rechten van personen met een handicap naast zich neerleggen. KVG kan dit niet zomaar laten gebeuren.

Op dit moment vindt er een enquête basisbereikbaarheid plaats waar ruimte wordt gemaakt voor de noden van personen met een handicap.  KVG hecht veel waarde aan dit onderzoek omdat het een belangrijk instrument is om de noden van personen met een handicap onder de aandacht te brengen. Wij roepen alle personen met een handicap op om deze enquête in te vullen. Het kan op https://verkeerskunde.www4everyone.be/enquete/.