De Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, geeft aan dat België tekort schiet op vlak van de sociale inclusie van personen met een handicap. De rechten van mensen met een handicap om zelfstandig te leven en opgenomen te worden in de gemeenschap worden onvoldoende gevrijwaard. Volgens de Commissaris moet de invoering van maatregelen om deze situatie te verbeteren prioritair opgenomen worden. Hij gaf dit aan bij de bekendmaking van het verslag van zijn bezoek aan ons land.

Negatieve feedback:

  • Wijdverspreide institutionalisering van persnen met een handicap
  • Gebrek aan zorg en ondersteuning in de samenleving
  • Een hoog aantal kinderen met een handicap dat buitengewoon onderwijs volgt
  • Personen met psychosociale en verstandelijke handicaps die veroordeeld zijn tot het volgen van behandeling moeten soms jaren doorbrengen in psychiatrische instellingen of gevangenissen, in onaanvaardbare omstandigheden

Positieve feedback:

  • Een wet van 2014 versterkt de rechtsbevoegdheid van personen met een psychosociale of verstandelijke handicap
  • Hervormingen in gedeelten van het land (Vlaanderen, red.) promoten betere inclusie in de gemeenschap
  • Maatregelen voor de deelname van kinderen met een handicap aan het reguliere onderwijs (M-decreet, red.)
  • Nieuwe voorzieningen die zorg opnemen voor gevangenen met verstandelijke en psychosociale handicaps worden opgestart

Meer informatie kan u terugvinden op deze Engelstalige website: http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/belgium-should-speed-up-the-inclusion-in-society-of-persons-with-disabilities