Zorgtoeslag Groeipakket (voorheen verhoogde of bijkomende kinderbijslag)

De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte is een extra bedrag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket (vroeger gekend als kinderbijslag) en dient om tegemoet te komen aan de extra kosten van de handicap of ondersteuningsbehoefte van je kind. Het Groeipakket behoort sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse Regering.

Wie heeft recht op de zorgtoeslag?

Kinderen met een specifieke ondersteuningsnood kunnen, als ze voldoende punten behalen, een toeslag krijgen op het basisbedrag van het Groeipakket.

Deze toeslag kan, volgens de actuele wetgeving, ​toegekend worden tot max 21 jaar als de voorwaarden vervuld blijven. Wie bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood uitbetaald krijgt, zal door de FOD SZ automatisch verzocht worden om een aanvraag voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming te vervolledigen teneinde zijn rechten ook hier te laten onderzoeken.

Er zijn verschillende bedragen voor de zorgtoeslag. Hoe komt dat?

Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de mate waarin het kind extra ondersteuning nodig heeft. Hoe meer punten, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Het onderzoek naar de erkenning van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is gebaseerd op drie pijlers. ​Bij de medische evaluatie zal rekening gehouden worden met de problemen ten gevolge van de handicap of aandoening en de noodzakelijke ondersteuning die geboden wordt in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder handicap.

 • Pijler 1 is een louter medische vaststelling gebaseerd op de lijst van pediatrische aandoeningen en de officiële Belgische schaal der invaliditeit (OBSI).
 • Pijler 2 beoordeelt de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van je kind. De zelfredzaamheid van je kind wordt onderzocht op basis van 4 rubrieken:
  • leren, opleiding en sociale integratie
  • communicatiemogelijkheden
  • mobiliteit en verplaatsingsmogelijkheden
  • lichaamsverzorging
 • Pijler 3 kijkt naar de gevolgen ​van de handicap of aandoening voor de ​(familiale​) omgeving en de ​extra inspanningen die ​hierdoor geleverd moeten worden. Ook deze pijler bestaat uit verschillende rubrieken:
  • opvolging van de behandeling thuis gedurende tenminste 6 maanden
  • de verplaatsing voor medische onderzoeken en behandelingen (tenminste 3 maanden)
  • de aanpassing van leefmilieu en leefwijze

Om recht te hebben op de toeslag voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte moet je kind ofwel minstens vier punten hebben op de eerste pijler ofwel minstens zes punten scoren op de drie pijlers samen.

Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan?

Je dient een aanvraag in bij je uitbetalingsactor. De wijze waarop je dit doet mag je zelf kiezen bv telefonisch, per mail, per post… Er zijn 5 uitbetalers: FONS, Parentia, Kidslife, Infino en My Family.

Na indiening van de aanvraag ontvang je een vragenlijst die ingevuld moet worden en teruggestuurd. Nadien wordt je uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij een evaluerende arts van Kind&Gezin. Deze arts zal de ondersteuningsbehoefte vaststellen. In uitzonderlijke gevallen zal de arts oordelen op basis van stukken. Het is de uitbetaler die je informeert over de beslissing, het bedrag en de periode dat de zorgtoeslag erkend wordt.

Uitzondering! Kinderen die na 2019 aangemeld worden via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen zullen automatisch onderzocht worden door een arts van het MDT om te zien of ze in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.  Voor deze kinderen moet je als ouder zelf geen aanvraag meer doen.

Wat kan KVG voor je betekenen?

Info en advies

Als lid van KVG kan je gratis advies krijgen over het verloop van de procedure, de voorbereiding, tips voor het onderzoek bij de evaluerende arts, een herziening aanvragen, enz… kortom met al je vragen over de zorgtoeslag kan je bij ons terecht.  Onze medewerkers staan graag klaar om je op weg te helpen.

Beroep aantekenen

Heb je een beslissing ontvangen maar ben je niet akkoord met het aantal toekende punten, het bedrag of de toekenningsperiode dan kan je, tegen een voordeeltarief, via de medewerkers van het sociaal dienstbetoon van KVG beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank.  Houd er rekening mee dat je de beroepstermijn van 3 maanden niet overschrijdt!

Heb je vragen over de kostprijs van een beroepsprocedure neem dan eveneens contact op met een medewerker van het sociaal dienstbetoon.

Theme by Anders Norén