VN-verdrag personen met een handicap

KVG was erbij toen op 13 december 2006 in New York het VN-verdrag voor ‘gelijke rechten van personen met een handicap’ ondertekend werd. Dit verdrag erkent dat mensen met een handicap volwaardig aan de samenleving moeten kunnen deelnemen en dat er met hen rekening moet gehouden worden bij alle beleidsbeslissingen, op alle niveaus.

In juni 2009 ratificeerde België dit verdrag. Dit wil zeggen dat ons land, op alle niveau’s, zich engageert om de bepalingen van dit verdrag in de praktijk te brengen.

Voor KVG is dit VN-verdag een belangrijk document voor de realisatie van een toegankelijke en inclusieve samenleving. Nu komt het er op aan dit verdrag geleidelijk aan in concrete daden om te zetten. KVG volgt alle evoluties op de voet.

Hier vind je de volledige tekst van het VN-verdrag met de memorie van toelichting van Vlaanderen.

Theme by Anders Norén