Toegankelijkheid

Wil je mee actie voeren voor een toegankelijk openbaar vervoer? Wil je je burgemeester laten weten dat er meer toegankelijke toiletten moeten komen? Of laat je je liever vertegenwoordigen in het beleid om handicap in de kijker te zetten? Zin om naar een muziekfestival, een sportevenement of het strand te gaan?

KVG strijdt mee voor een toegankelijke samenleving!

Beleidsbeïnvloeding en belangenverdediging

Handicap wordt in het beleid wel eens over het hoofd gezien. KVG laat daarom de stem van personen met een handicap en hun omgeving horen en verdedigt hun belangen. Aandacht- en knelpunten in verband met handicap worden zo rechtstreeks aangekaart, van onder de eigen kerktoren tot bij de Verenigde Naties. Recht op inclusief onderwijs, verhoogde kinderbijslag, beschermingsmaatregelen, toegankelijke toiletten, speeltuinen en horeca, verbetering van de mobiliteit voor personen met een handicap, … het zijn maar enkele zaken die we als KVG steeds benadrukken en nauw opvolgen. Met allerhande projecten en acties proberen we bovendien de samenleving te sensibiliseren.

Praktische toegankelijkheid

Als je een culturele voorstelling, een muziekfestival, een sportmanifestatie of een ander evenement wilt meemaken, maar vragen hebt over de toegankelijkheid, kan je altijd met Inter contact opnemen. De website geeft onder andere een overzicht van alle toegankelijke evenementen met extra informatie over de aanwezige faciliteiten. Bovendien helpen zij organisatoren om evenementen toegankelijk te maken.

Ook aan zee en op het strand zorgt Inter samen met de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen voor de nodige toegankelijkheid. Verharde wandelpaden naar de zee, speciale strandrolstoelen, propere toegankelijke toiletten en douches, … op 8 plaatsen aan onze Belgische kust kan je dankzij Zon, zee, Zorgeloos optimaal genieten.

Voetballiefhebbers zijn bij ons aan het juiste adres. Wil je supporteren voor je favoriete ploeg en genieten van het voetbalfeest? KVG riep een nationale koepelorganisatie van supporters met een handicap in het leven die zich inzetten voor toegankelijk voetbal. Inside –want zo heet dit initiatief- streeft naar een betere infrastructuur en dienstverlening op en rond de voetbalvelden.

En wat zegt de wetgeving over toegankelijkheid?

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende de toegankelijkheid bestaat sinds 1 maart 2010. Deze regelgeving moet er voor zorgen dat publieke gebouwen beter bereikbaar en toegankelijk worden voor iedereen. Dus ook voor personen met een handicap. Er staan tal van regels in waar nieuwe publieke gebouwen aan moeten voldoen. Je vindt de integrale tekst hier.

Vooraleer een bouwaanvraag goedgekeurd kan worden voor een nieuw publiek gebouw, controleren de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren of de regelgeving toegepast werd.

LET OP: de wetgeving geldt voor de nieuwbouw van publieke gebouwen. Het kan dus dat bepaalde gebouwen in jouw omgeving niet toegankelijk zijn. Dit wil niet zeggen dat zij wettelijk niet in orde zijn. Uiteraard doen wij als KVG al het mogelijke om iedereen ervan te overtuigen dat toegankelijke gebouwen sowieso een must zijn.

Theme by Anders Norén