Integratietegemoetkoming (IT)

Kom ik in aanmerking voor een Integratietegemoetkoming (IT)?

Ben je ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar en heb je een handicap? Dan kan je recht hebben op een integratietegemoetkoming. Dit is een financiële vergoeding die de meerkosten, veroorzaakt door je handicap, moet compenseren.

Afhankelijk van welke gevolgen jouw handicap heeft op jouw zelfredzaamheid, heb je recht op een hogere of lagere tegemoetkoming. Die zelfredzaamheid wordt vastgesteld door een arts van de FOD Sociale Zekerheid. Tijdens dit onderzoek wordt rekening gehouden met deze factoren:

  • verplaatsingsmogelijkheden
  • mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden
  • mogelijkheid om voor je persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
  • mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
  • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden
  • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

Deze factoren worden voor elke persoon met een handicap vanuit zijn of haar specifieke handicap en situatie bekeken. Voor elk van die zes factoren kan je 0 tot 3 punten toegekend krijgen naargelang je meer of minder zelfredzaam bent. Hoe hoger je scoort, hoe lager je zelfredzaamheid, hoe hoger het bedrag van de integratietegemoetkoming. Er wordt ook rekening gehouden met je gezinssituatie.

Hoe vraag ik de Integratietegemoetkoming aan?

Je vraag de integratietegemoetkoming op dezelfde manier aan als de inkomensvervangende tegemoetkoming: via www.myhandicap.belgium.be. Aan welke voorwaarden je moet voldoen, vind je op deze link. Je vindt er bovendien de geïndexeerde bedragen terug van de integratietegemoetkoming.

Ben je lid van KVG?

Dan doe je gratis beroep op advies.  Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Onze brochure “Kan ik u helpen, dokter?” geeft je heel wat nuttige tips en uitleg in heldere taal om het gesprek met de arts voor te bereiden. Leden betalen slechts 10 euro in plaats van 15 euro.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp tegen een voordeeltarief als je tegen een beslissing over je tegemoetkoming in beroep wil gaan. Hiervoor neem je contact op met een medewerker op één van de regio-secretariaten van KVG. Houd rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!

Theme by Anders Norén