Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT)

Kom ik in aanmerking voor een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT)?

Ben je tussen 21 en 65 jaar oud? Kan je door je handicap niet gaan werken? Of kan je niet veel werken zodat je verdienvermogen een derde is van wat iemand zonder handicap verdient op de gewone arbeidsmarkt? Dan kan je recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming als je aan deze voorwaarden.

Hoe vraag ik een IVT aan?

Je kan vanaf juli 2017 zelf je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.

De aanvragen die voor 1 juli 2016 zijn gestart, worden behandeld volgens de oude procedure. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding. Kan je zelf niet goed overweg met internet? Dan kan je je laten bijstaan door iemand anders. De aanvraag mag ten vroegste ingediend worden vanaf je 20ste verjaardag.

Enkele maanden na je aanvraag word je opgeroepen voor een medisch onderzoek. Dit onderzoek gebeurt door een geneesheer die werd aangesteld door de FOD Sociale Zekerheid. Je bereidt dit onderzoek best grondig voor. Nadien gebeurt er een administratief onderzoek naar gezinssituatie, inkomen, …

Hoe wordt mijn IVT berekend?

Hoe jouw tegemoetkoming berekend wordt en met welke zaken de FOD Sociale Zekerheid rekening houdt bij die berekening, kan je hier lezen. Je vindt er bovendien de geïndexeerde bedragen terug van de inkomensvervangende tegemoetkoming.

De hele procedure van aanvraag tot beslissing mag maximaal 6 maanden duren.
De tegemoetkoming wordt per maand uitbetaald.

Ben je lid van KVG?

Dan doe je gratis beroep op advies.  Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Onze brochure “Kan ik u helpen, dokter?” geeft je heel wat nuttige tips en uitleg in heldere
taal om het gesprek met de arts voor te bereiden. Leden betalen slechts 10 euro in plaats van 15 euro.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp tegen een voordeeltarief als je tegen een beslissing over je tegemoetkoming in beroep wil gaan. Hiervoor neem je contact op met een medewerker op één van de regio-secretariaten van KVG. Houd rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!

Theme by Anders Norén