Veelgestelde vragen over de besteding van je PVB

Ik kan kiezen bij de besteding van mijn PVB voor cash en/of voucher? Wat is het verschil?

Wanneer je je PVB in cash vraagt, betaalt het VAPH rechtstreeks het budget aan jou. Met dit bedrag kan je je ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld door een assistent aan te werven of diensten te kopen. Dit kan bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders, maar ook bij reguliere diensten of om tussen te komen in de kosten van een vrijwilliger. Je moet dit budget zelf beheren en er de verantwoordelijkheid over dragen. Hiervoor kan je je laten bijstaan door een bijstandsorganisatie.

Met een voucher vraag je het VAPH om het beheer van je budget voor jou te regelen. Het geld komt dus niet op jouw rekening.  Deze werkwijze kan alleen als je ondersteuning inkoopt bij diensten die door het VAPH vergund zijn. Wanneer je een vergunde VAPH-zorgaanbieder gekozen hebt, sluit je met hen een contract af, via voucher. Het VAPH vergoedt dan rechtstreeks de dienst voor de ondersteuning die jij bij hen inkoopt.

Je kan cash en voucher combineren. Zo kan je bijvoorbeeld een deel van je ondersteuning organiseren bij een vergunde VAPH-zorgaanbieder via voucher en voor de rest van de week via cash een assistent in dienst nemen.

Kan het dat een VAPH-zorgaanbieder mij verplicht om te werken met een voucher?

Dat kan inderdaad. Een vergunde zorgaanbieder heeft namelijk de vrijheid om te bepalen dat hij enkel besteding in cash of enkel besteding in voucher toelaat. Hier kan je jammer genoeg niets aan doen.

Je kan er met je PVB voor kiezen om (zolang je de opzegtermijnen respecteert) je overeenkomst met de zorgaanbieder te beëindigen en op zoek te gaan naar een dienst die jou wel in cash laat betalen.

Kan ik spontaan afwezig zijn of vakantie nemen als ik ondersteuning inkoop bij een zorgaanbieder?

Ja, je kan nog altijd zelf bepalen wanneer je wel en niet verblijft bij de zorgaanbieder.  Maar om praktisch-organisatorische redenen is het wel aangewezen dat je dit in de mate van het mogelijke vooraf meldt aan je zorgaanbieder. Dat heeft te maken met de personeelsinzet van de zorgaanbieder. Dit doe je bijvoorbeeld ook als je gaat werken en vakantie plant. Je kan vooraleer je een contract afsluit bijvoorbeeld al wel zeggen dat je x- aantal dagen niet naar de vergunde zorgaanbieder komt. Maar een onverwachte afwezigheid moet ook kunnen.

 

Theme by Anders Norén