Prioritering van je ondersteuningsvraag

Ik kreeg van het VAPH een toewijzing van mijn budgetcategorie, maar ik moet nog wachten op mijn PVB. Hoe komt dat?

De overheid heeft niet genoeg geld om iedereen zijn gevraagde budget te geven. Daarom maken zij een onderscheid tussen vragen die heel dringend zijn en vragen die minder dringend zijn (en dus moeten wachten).

Een speciaal hiervoor aangestelde commissie velt een oordeel over de dringendheid van de aanvragen.  Dit is de regionale prioriteitencommissie (RPC).  Deze commissie bestaat uit mensen van het VAPH, mensen uit voorzieningen, ervaringsdeskundigen (dit zijn mensen die zelf een handicap hebben) en andere professionelen (uit bijvoorbeeld gebruikersorganisaties).

Op welke manier wordt er beslist of mijn dossier dringend is of niet?

Dat gebeurt aan de hand van drie criteria:

Ondersteuningskloof

Dit is het verschil tussen de ondersteuning die je nu krijgt en de ondersteuning die je nodig hebt. Hoe groter de kloof, des te hoger je scoort op dit criterium.

Dringendheid

Hoe (on)houdbaar is de situatie als je geen budget toegewezen krijgt?

Bovengebruikelijke Zorg

Het gaat hier over langdurige en intensieve zorg en ondersteuning die extra gegeven wordt door mantelzorgers omwille van je handicap.

Hoe hoger je scoort op deze drie criteria, hoe ‘dringender’ je vraag. Afhankelijk hiervan zal jouw vraag terecht komen in prioriteitengroep 1, 2 of 3. Op de website van het VAPH kan je deze informatie ook teruglezen.

Ben je niet akkoord met de groep waarin je beland bent, dan kan je een herziening vragen. Een herziening (van je prioriteitengroep) kan je rechtstreeks aanvragen bij je MDT. Weet wel dat dit geen garantie geeft dat je in een hogere prioriteitengroep zal komen.

Ik ben met mijn vraag terecht gekomen in een prioriteitengroep. Wat is dat?

Afhankelijk van hoe dringend jouw vraag is volgens de commissie, kom je met je vraag terecht in prioriteitengroep 1, 2 of 3.
Is jouw vraag heel erg dringend? Dan kom je terecht in prioriteitengroep 1.
Is jouw vraag niet dringend? Dan komt je terecht in prioriteitengroep 3.

Er is voor iedere prioriteitengroep geld voorzien om mensen verder te helpen. Alleen is er niet voor iedere groep even veel geld voorzien. Groep 1 krijgt de meeste middelen, groep 3 de minste.  In groep 1 zitten minder aanvragen dan in groep 3.  Kom je na de bespreking van jouw dossier in groep 1 terecht, dan ga je je gevraagde budget sneller krijgen dan wanneer je in groep 2 of 3 belandt.

Eenmaal je in een prioriteitengroep zit, gebeurt de toewijzing chronologisch:  wie eerst in een groep zit, krijgt eerst een budget.

Ik wacht op mijn PVB. Kan ik ondertussen al ondersteuning krijgen?

Wachten op jouw beurt wil niet zeggen dat je moet wachten om in actie te schieten. Dankzij het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget dat je hebt moeten opstellen voor de aanvraagprocedure, heb je een beeld van de ondersteuning die je nodig hebt. Gebruik het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget om aan de slag te gaan en al een deel van je ondersteuning te organiseren.

Je kan de mensen uit je omgeving die bereid waren je te helpen nu al aanspreken. Hiermee moet je niet wachten tot je een PVB hebt. Je kan ook al op zoek gaan naar geschikte ondersteuning bij reguliere diensten (bv dienstencheques, thuiszorg, vrijetijdstrajectbegeleiding, een Buddy…). Ook je mutualiteit heeft vaak een heel aanbod dat interessant kan zijn.

Voor je handicapspecifieke ondersteuning kan je ook nu al een gedeeltelijke oplossing vinden door gebruik maken van RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp). Je zal er niet je hele vraag mee kunnen oplossen, maar misschien al wel een deel.

Hoe weet ik wanneer ik mijn PVB ter beschikking gesteld krijg?

Van zodra je aan de beurt bent voor je Persoonsvolgend Budget, krijg je een brief van het VAPH in de bus. In die brief staat op welk budget je recht hebt en hoe je ermee kan starten.

Je hebt nu een periode van maximum vier maanden om op te starten. Opstarten betekent dat je in deze periode een contract moet hebben afgesloten met iemand die jou ondersteuning zal bieden: een assistent, een vrijwilliger, een reguliere dienst of een zorgaanbieder.

Bijstandsorganisaties kunnen je van bij de opstart helpen.
Zij zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd kan starten met je Persoonsvolgend Budget.

Neem daarom zeker contact op met bijstandsorganisatie absoluut vzw.
Bel hen op 03 259 08 85 of stuur een mailtje naar info@absoluutvzw.be

Zijn er ook vragen die niet geprioriteerd worden?

Ja, er zijn enkele uitzonderingsprocedures voorzien.

Spoedprocedure

Dit is voor mensen met een snel degeneratieve aandoening. Die kunnen vaak niet wachten op een budget omdat hun situatie zo snel achteruit gaat.

Blijvende noodsituatie

Soms valt het netwerk plots weg en kom je zonder ondersteuning. Dan zit je in een noodsituatie en krijg je een voorlopig budget voor 22 weken ondersteuning. Gedurende die weken wordt nagegaan of de noodsituatie blijvend is. Is dit zo, dan wordt dit budget behouden.

Maatschappelijke Noodzaak

In gevallen van verwaarlozing of misbruik kan een budget de persoon in een veilige situatie onder brengen.

Let wel! Deze procedures zijn uitzonderingen.
Het overgrote deel van de vragen moet de gewone procedure volgen.

Theme by Anders Norén