Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget

Wat is een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget?

De eerste stap bij de aanvraag van een Persoonsvolgend Budget is het maken van een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB). Het OP PVB is een plan of schema waarbij je zelf nagaat welke ondersteuning je nodig hebt en wie geschikt is om jou hierbij te helpen. Het zijn je eigen wensen die je hier moet invullen. Vooraleer je het ondersteuningsplan effectief invult, moet je op voorhand een heel denkproces doorlopen, dit is het proces van vraagverheldering.

Heb je hulp nodig bij dit proces van vraagverheldering of heb je hier vragen bij? Neem dan zeker contact op met onze dienst Vraagwijzer.

Hoe begin ik aan een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget?

 1. Eerst bekijk je je huidige situatie.
  Hoe ziet jouw leven eruit? Wat kan je allemaal zelfstandig?
  Waar voel je je goed bij? Wat vind je minder leuk? Welke hulp of ondersteuning heb je nodig?
 2. Focus op de ondersteuning die je nu krijgt.
  Van wie krijg je die ondersteuning? Is dat de juiste persoon?
  Is de ondersteuning die je krijgt voldoende?
  Past ze bij wat je nodig hebt en wenst?
 3. Wat zou jij willen verbeteren aan de ondersteuning die je nu krijgt?
  Zijn er andere mensen of diensten waarop je hiervoor beroep wilt doen?
  Ben je tevreden over de hulp die je krijgt maar heb je meer nodig?
  Wil je iets anders doen? Zelfstandiger worden? De hulp inschakelen van een professionele dienst?

Je kan pas een goed beeld krijgen van wat je nodig hebt aan ondersteuning, wanneer je goed hebt nagedacht over al deze vragen. Dit noemen we het proces van vraagverheldering. Bovendien is het belangrijk dat je met verschillende mensen samen nadenkt over wat kan. Hoe meer je over je situatie praat met anderen, des te opener jouw blik wordt. En wat jij wil en wat zij kunnen is niet altijd hetzelfde…

Je moet het OP PVB helemaal op jouw maat opstellen: Wat wil JIJ? Het is jouw vraag die centraal staat en dat moet ook echt duidelijk zijn in de zaken die je opschrijft.

Pas wanneer je een duidelijk zicht hebt op je situatie en je ondersteuningsvraag, kan je beginnen met het effectief invullen van je OP PVB. Het is de bedoeling dat je je vraag vertaalt naar een aantal ondersteuningsfuncties en uitdrukt in uren of dagen hoe je je ondersteuning ziet. Ook op de website van het VAPH kan je lezen hoe je dit plan net invult. Daar vind je ook het sjabloon om je OP PVB in te vullen.
Je kan ook steeds één van onze workshops volgen.

Het VAPH beoordeelt je OP PVB op basis van het vraagverhelderingsproces dat je doorliep. Is het proces goed verlopen en komt dat naar voor in je plan, dan wordt je OP PVB door hen goedgekeurd.

Dat klinkt toch niet zo gemakkelijk. Kan iemand me hiermee helpen?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je Ondersteuningsplan? Dan kan je bij KVG Vraagwijzer terecht! Wij organiseren workshops waarin je in een kleine groep leert over het OP PVB en over alle ondersteuningsmogelijkheden in het algemeen. Daarnaast is het ook steeds mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met één van onze medewerkers. Je kan steeds mailen naar vraagwijzer@kvg.be.
Hier vind je meer info over onze workshops.

GEÏNTERESSEERD?

Deelnemen aan de workshop kan enkel als je lid bent (of wordt) van KVG en minstens 17 jaar oud bent. De workshop is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Wil je meer info of je inschrijven? Neem dan een kijkje op deze pagina of bel naar 03 216 29 90 of stuur ons een mailtje.

Ook de Diensten Maatschappelijk Werk van je mutualiteit of de Diensten Ondersteuningsplan kunnen je helpen met je OP PVB.

Wat moet ik doen als mijn OP PVB goedgekeurd wordt door het VAPH?

Wanneer je OP PVB goedgekeurd is door het VAPH kan je naar de volgende stap in de procedure. Dit is de objectivering van je ondersteuningsvraag door een Multidisciplinair Team. Hier kom je er alles over te weten.

Help, mijn OP PVB werd afgekeurd door het VAPH. Wat nu?

Dit is geen ramp. Op de brief van het VAPH waarop stond dat je OP PVB afgekeurd werd, staat ook de reden van afkeuring. Soms is dit omdat je zaken vergeten in te vullen bent. Het kan ook dat je geen goed proces van vraagverheldering hebt doorlopen.

In het laatste geval kan het interessant zijn om met ons contact op te nemen.
Wij kunnen je tips geven over de vraagverheldering.

Je kan hiervoor ook terecht bij de Diensten Maatschappelijk Werk van je mutualiteit of de Diensten Ondersteuningsplan.

Theme by Anders Norén