Objectivering van je ondersteuningsnood door het MDT

Wat is een MDT?

Dit is een team dat bestaat uit verschillende medici, paramedici en sociaal werkers (zoals dokter, psycholoog, ergotherapeut…). Naast hun rol bij de aanvraagprocedure voor een PVB zijn de MDT’s ook bevoegd bij de aanvraag voor een hulpmiddel. Meer info hierover vind je op deze pagina.

Het MDT is onafhankelijk van het VAPH, maar maakt wel deel uit van een andere instantie. Je vindt zo’n team bijvoorbeeld bij je mutualiteit. Maar ook revalidatiecentra, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of bijvoorbeeld observatiecentra kunnen een MDT hebben. Een lijst met de erkende MDT’s in jouw buurt vind je hier terug.

Wat is de rol van het MDT in de procedure?

Objectivering van je ondersteuningsnood

Het MDT gaat objectieve gegevens verzamelen over je handicap en de mate waarin je ondersteuning nodig hebt.

Het MDT maakt dus zelf ook een inschatting van wat jij nodig hebt. Heb je een hoge ondersteuningsvraag, dan moeten zij je nog een keer extra inschalen met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Dit is een schaal die aan de hand van vragen meet hoe intensief jouw nood aan begeleiding en permanentie is. Het kan ook zijn dat je geen extra inschaling nodig hebt. Indien je hier meer info over wil, heeft het VAPH hierover ook een brochure.

Op basis van de objectivering wordt een budgetcategorie berekend.
Jij vraagt in je plan om uren of dagen ondersteuning. Hier hangt nog geen budget aan vast. Om dit te kunnen berekenen, moeten ze weten hoe intensief de zorg is die jij nodig hebt. Heb jij een zware ondersteuningsnood, dan zal het budget hoger zijn.

Invullen van een checklist prioritering

Het MDT bekijkt ook hoe dringend jouw vraag is en vult samen met jou hierover een vragenlijst in. Deze lijst heet “checklist prioritering“.  De informatie in deze checklist zal in de volgende stap heel belangrijk worden.

Theme by Anders Norén