Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Wat is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een beperkte hoeveelheid handicapspecifieke ondersteuning die je kan krijgen bij een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Elke persoon met een (vermoeden van) handicap heeft hier recht op en kan hier gebruik van maken. Je moet geen goedkeuring of attest hebben van het VAPH om hier gebruik van te maken.

Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen zonder procedures en voor iedereen met een (vermoeden van) handicap die af en toe handicapspecifieke ondersteuning nodig heeft of voor mensen die aan het wachten zijn op een Persoonsvolgend Budget.

Meer info vind je ook terug in deze brochure.

Wat kan RTH voor mij betekenen?

Met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan je gebruik maken van 3 soorten ondersteuning:

  • Begeleiding
  • Dagopvang
  • Verblijf

Elk jaar krijg je 8 ‘RTH-punten’ die je kan spenderen aan deze ondersteuning. Het is mogelijk om deze soorten ondersteuning met elkaar te combineren. Per ondersteuning betaal je nog een kleine bijdrage. Lees hier meer over de bestedingsregels en de bijdrages.

Je kan ook het VAPH- filmpje bekijken om te kijken wat je met RTH kan doen.

Kan ik RTH combineren met andere ondersteuning?

Je kan RTH combineren met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere mantelzorgpremie of zorgverzekering), hulpmiddelen en het zorgbudget voor personen met een handicap (het vroegere BOB).
Je kan het RTH niet combineren met een Persoonsvolgend Budget, een Persoonlijke-AssistentieBudget (minderjarigen) of intensieve ondersteuning bij een MFC (minderjarigen).

Waar kan ik terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke hulp?

Het zijn door het VAPH erkende zorgaanbieders die RTH aanbieden. Zij zijn over heel Vlaanderen werkzaam. Raadpleeg hier de databank om te weten te komen waar je terecht kan voor RTH bij jou in de buurt.

Theme by Anders Norén