Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs. Ook kinderen met een handicap. In het verleden was het niet zo simpel om gebruik te kunnen maken van dat recht. Vaak weerde het gewone onderwijs kinderen met een handicap.

Daarom werd het M-decreet bedacht. De M staat voor Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het uitgangspunt van dit decreet is: “Wat heeft deze leerling in deze context op dit moment nodig om te ontwikkelen?” en niet “Wat is er mis met dit kind waardoor het niet op school terecht kan?”

Wat houdt het M-decreet precies in?

Inclusief onderwijs is door het M-decreet de eerste optie geworden. Dit wil zeggen dat scholen ook kinderen met een handicap moeten aannemen, zelfs al zijn hier aanpassingen of speciale maatregelen voor nodig.

Elke school bouwt hiervoor een zorgbeleid uit samen met de leerlingen, ouders en CLB. Redelijke aanpassingen, extra begeleidingen of een individueel aangepast schooltraject zorgen ervoor dat ook wanneer je een handicap hebt, je in een gewone school les kan volgen.

Het buitengewoon onderwijs wordt niet afgeschaft. Maar je kan zelf de keuze niet meer op je eentje maken. Je hebt een speciaal attest van het CLB nodig om je te kunnen inschrijven. Het CLB zal hiervoor eerst kijken of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school alvorens te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs.

Dit heeft nog een andere -positieve- consequentie. Buitengewoon onderwijs zal enkel nog voor die leerlingen zijn die hier écht nood aan hebben omwille van hun handicap. Doorverwijzen naar een buitengewone school louter op basis van de sociale achtergrond van een kind (kansarm, anderstalig gezin) kan niet meer.

Kan de school mij weigeren op basis van mijn handicap?

Ja, maar niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Samen met het CLB en de ouders kijkt de school naar wat jij nodig hebt aan maatregelen en aanpassingen. Zijn deze niet redelijk, dan kan de school motiveren dat ze jou niet kan helpen.

Kan ik nog kiezen voor buitengewoon onderwijs?

Je kan je enkel inschrijven in buitengewoon onderwijs met een attest van het CLB.  Het CLB zal hiervoor eerst kijken of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school alvorens te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs.

Krijg ik wel genoeg handicap specifieke ondersteuning in een gewone school?

Scholen worden verplicht om lid te worden van een ondersteuningsnetwerk. De overheid kent middelen toe aan deze netwerken om extra ondersteuning en expertise te kunnen bieden in een gewone school. Deze middelen kunnen enkel ingezet worden voor leerlingen met een gemotiveerd verslag. CLB, paramedici, pedagogische begeleidingsdiensten, zorgleerkrachten, … samen met de school zorgen ze dat jouw traject zo goed mogelijk kan verlopen.

Heb je meer aanpassingen of extra specifieke ondersteuning nodig, dan kan je met een attest van het CLB terecht in het buitengewoon onderwijs.

Kan ik meer info krijgen?

Bij Gezin en Handicap vzw kan je terecht met je vragen over onderwijs.
Zij organiseren ook infoavonden over het M-decreet over heel Vlaanderen.
Neem contact met hen op via 03 216 29 90 of gezinenhandicap@kvg.be

Theme by Anders Norén