Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

Zoek je voor je zoon of dochter met een handicap een budget om thuis of op school ondersteuning te organiseren? Dan kan het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) jou hierbij helpen. Dit is een budget dat het VAPH je geeft om deze ondersteuning te organiseren en te betalen. Je betaalt zelf de personen die je helpen bij bijvoorbeeld het huishouden, dagbesteding, verplaatsingen, lichaamsverzorging, …
Hoe hoog je PAB is, hangt af van je ondersteuningsnood. Die is onder andere afhankelijk van je handicap en je leefsituatie.

Je kan een PAB aanvragen bij de Integrale Toegangspoort via een multidisciplinair team.

Theme by Anders Norén