Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ)

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.
Je kan niet zelf naar de toegangspoort stappen om een aanvraag te doen waardoor deze ondersteuning dus niet-rechtstreeks toegankelijk is.
Wie kan dit dan wel? Voor personen met een handicap zijn dit “contactpersoon-aanmelders”. Dit zijn hulpverleners van een erkend multidisciplinair team (MDT).

Meer informatie over NRTJ kan hier terugvinden.

Waarom verloopt deze aanvraag via de toegangspoort?
Dit is nodig om uitgebreid uit te zoeken of de gevraagde ondersteuning effectief nodig is en voor jou de juiste ondersteuning is. Ook voor volwassenen geldt deze regel. De niet-rechtstreeks toegankelijke hulp kan ook enkel via aanvraagprocedures aangevraagd worden.
Het belang van een goede vraagverheldering staat dan ook centraal!

Vraagwijzer van KVG helpt je hiermee graag op weg.

 

Theme by Anders Norén