Ondersteuning voor minderjarigen

Kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een handicap kunnen beroep doen op heel wat (handicapspecifieke) ondersteuning.
Op deze pagina geven we een breed overzicht van ondersteuningsmogelijkheden voor minderjarigen.

Heb je  toch nog niet je weg gevonden in het zorglandschap of niet gevonden wat je zocht?

Neem contact met ons op!

Huidige ondersteuningsmogelijkheden

Ondersteuningsmogelijkheden van het VAPH kan je in deze brochure terugvinden of op de website van het VAPH.

Hieronder kan je de opsplitsing terugvinden tussen
rechtstreeks toegankelijke (RTJ) en niet-rechtstreeks toegankelijke (N-RTJ)  jeugdhulp. Bij RTJ kan je zélf aankloppen, zonder al te veel procedures, bij NRTJ is de ondersteuningsvraag meestal groter waardoor er een aantal procedures doorlopen moeten worden om een aanvraag te kunnen doen. Meer uitleg over deze twee vormen van ondersteuning kan je vinden door op de titels te klikken hieronder.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

  • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
  • Multifunctioneel Centrum (MFC)
  • Hulpmiddelen

Wat brengt de toekomst?

In de loop van 2020 kan de Vlaamse regelgeving wijzigen. Er wordt gewerkt aan een systeem van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen, zoals dit nu reeds voor meerderjarigen bestaat. Meer daarover leest u op www.vaph.be/over-vaph/beleid-en-cijfers/beleid/pvf-minderjarigen

 

Onze collega’s van Sociaal Dienstbetoon helpen je graag verder met:

  • aanvragen en beroepszaken rond de zorgtoeslag groeipakket (het vroegere “verhoogde kindergeld”)
  • vragen rond bewindvoering
  • uitleg over ivt -it  (inkomensvervangende tegemoetkoming – integratietegoetkoming) vanuit het FOD (vanaf 21 jaar)
  • informatie over de afgeleide (sociale of fiscale) rechten

Volledig aanbod vanuit de KVG-groep

KVG heeft zelf heel wat aanbod voor minderjarigen en jongeren.  Klik op de naam van de dienst om meer te weten over hun aanbod of laat je wegwijs maken door Vraagwijzer.
Jouw vraag komt terecht bij experten als je een beroep doet op deze diensten!

AbsoluutGezin en HandicapKVG vzwKVG-Vorming vzwJKVG en de diensten BUDDY, Hannibal vakantiesSociaal dienstbetoonSOS Vrijwilligers en Vraagwijzer

 

Theme by Anders Norén