Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen je helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het aanbod is gigantisch: van autoaanpassingen over braille-leesregels tot een onderrijdbaar aanrecht in de keuken, … Voor bijna elke situatie is er wel een aanpassing mogelijk.

Elk jaar komen er nieuwe hulpmiddelen op de markt om jou zo goed mogelijk te helpen zelfstandig te zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om het hulpmiddel te vinden dat aansluit op jouw noden. Gelukkig sta je hierbij niet alleen. Vraag informatie op bij het Kenniscentrum Hulpmiddelen. Of vraag bij andere gebruikers naar hun ervaringen. Laat je niet overdonderen door aanbieders van hulpmiddelen. Zij hebben weliswaar ervaring met hulpmiddelen en dus veel kennis van de producten. Maar zij zijn in de eerste plaats verkopers die willen dat jij hun product koopt.

Een groot deel van deze hulpmiddelen hoef je niet (volledig) zelf te betalen.
Afhankelijk van wat je nodig hebt, is er een andere instantie waar je bij terecht kan om de kosten (deels) te recuperen.

Ik heb nood aan

Mobiliteitshulpmiddelen

Heb je een verminderde mobiliteit van definitieve aard waardoor je een hulpmiddel nodig hebt om je te verplaatsen? Het RIZIV voorziet een tussenkomst in de kosten bij aankoop van manuele en elektrische rolstoelen, scooters, driewielers of rollators, … Hoe dit in zijn werk gaat, lees je hier. Voor de kosten voor het onderhoud, herstellingen en aanpassingen van je hulpmiddel kan je terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Hulpmiddelen of aanpassingen in de thuissituatie

Bij het VAPH kan je ook terecht voor financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen in je thuissituatie. Let wel: het VAPH komt enkel tussen in de kosten die een persoon mét een handicap méér heeft dan iemand zonder handicap in dezelfde situatie. Niet elk hulpmiddel of elke aanpassing is dus zomaar terugbetaalbaar. Op de website van het VAPH lees je hier alles over.

Hulpmiddelen of aanpassingen op de werkvloer

Heb je een hulpmiddel nodig op de werkvloer omwille van je handicap? Dat kan ook, je hebt recht op redelijke aanpassingen. Je werkgever kan deze aanpassingen en de installatie ervan laten terugbetalen door de VDAB. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op de website van de VDAB.

Theme by Anders Norén