Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen iemand met een handicap helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het aanbod aan beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen is heel uitgebreid.

Er bestaan hulpmiddelen om je mobiliteit te bevorderen, je visus of auditieve beperkingen te verbeteren, je woning of wagen aan te passen enz…  Aanpassingen en hulpmiddelen zijn vaak duur en een extra kost voor wie ze nodig heeft.  Om tegemoet te komen aan deze (meer-) kosten kan je als persoon met een handicap aanspraak maken op een financiële tussenkomst.  Afhankelijk van het soort hulpmiddel en de gebruikssituatie zijn er verschillende instanties waarbij je kan aankloppen.  Deze zijn het VAPH (Vlaams Agentschap personen met een handicap, VSB (Vlaamse sociale bescherming), VDAB dienst arbeidshandicap (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding) of het Agentschap voor onderwijsdiensten. Is je handicap een gevolg van een ongeval of beroepsziekte dan zal je in eerste instantie naar je verzekeringsmaatschappij moeten stappen om de kosten die hieruit voortvloeien te vergoeden.

VAPH

Het VAPH is bevoegd voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie, voor innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en voor sommige onderhouds- en herstellingskosten aan hulpmiddelen. In de databank Vlibank kan je op zoek gaan naar het hulpmiddel dat het best bij jou past.  De refertelijst van het VAPH geeft je dan weer een opsomming van welk soort hulpmiddel en voor welk bedrag er een tussenkomst mogelijk is. Om in aanmerking te komen voor een financiële tussenkomst van het VAPH moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je zelf een aanvraag indienen. Het VAPH is in de regel niet bevoegd voor mobiliteitshulpmiddelen.

Let wel: het VAPH komt enkel tussen in de kosten die een persoon mét een handicap méér heeft dan iemand zonder handicap in dezelfde situatie. Niet elk hulpmiddel of elke aanpassing is dus zomaar terugbetaalbaar.

Je kan meer informatie terugvinden op de website van het VAPH:

VSB

Sinds 1 jan 2019 zijn de mobiliteitshulpmiddelen een bevoegdheid van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).  In tegenstelling tot het VAPH is er geen leeftijdsgrens bepaald maar je handicap moet wel van definitieve aard zijn.  Dwz dat je bv geen tussenkomst kan krijgen voor een rolstoel omdat je een gebroken been hebt en hierdoor moeilijkheden hebt om je te verplaatsen.

Hoe je de aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn kan je hier terugvinden.

VDAB

Heb je nood aan hulpmiddelen of aanpassingen op de werkvloer dan kan je werkgever bij de VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) aankloppen voor een tussenkomst in de kosten.  De dienst arbeidshandicap zal je vraag onderzoeken en al dan niet een tussenkomst verlenen.  Dit kan oa. gaan om arbeidspostaanpassingen zoals kleding, gereedschap enz.. of ondersteuning van een tolk.

Agentschap voor onderwijsdiensten

De directie van je school kan een aanvraag indienen voor hulpmiddelen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten als blijkt dat een leerling of student met een functiebeperking die les volgt in het gewone onderwijs nood heeft aan specifieke ondersteuningmiddelen.

Theme by Anders Norén