Zeg ‘HALT!’ tegen ontoegankelijke haltes!

In Handiscoop van mei kon je er al kort iets over lezen: KVG-Vorming zet zich in voor meer toegankelijke bus- en tramhaltes in Vlaanderen. We zetten nog eens op een rijtje waarom we deze actie precies doen, wat we al hebben gerealiseerd en wat er nog op stapel staat.

In 2016 zette de KVG-campagne ‘Hou ons niet aan ’t Lijntje!’ de verplichte reservatie voor rolstoelgebruikers in de kijker. We vinden het immers ontoelaatbaar dat rolstoelers hun rit met de bus of de tram 24 uur vooraf moeten reserveren bij De Lijn. Onze grootscheepse actie met regionale blikvangers, meer dan 7.000 mails en brieven naar De Lijn en veel persbelangstelling, miste zijn doel niet. KVG werd uitgenodigd bij Roger Kesteloot, CEO van De Lijn. Hij beloofde werk te maken van toegankelijke bussen en trams. Maar toegankelijke voertuigen zijn maar één aspect van de oplossing. De keerzijde van de medaille zijn de  ontoegankelijke haltes, en daarvoor zijn de wegbeheerders (de gemeenten en het Vlaams gewest) bevoegd. Daarom wijzen we ook hen op hun verantwoordelijkheid.
Dat is hoognodig want momenteel is maar 10% van de haltes in Vlaanderen toegankelijk. Dat moet dus dringend veranderen.

Wat hebben we al gedaan?

Willen we gemeenten aan het werk zetten, dan moeten we de lokale politici meekrijgen. In het mei-nummer van Handiscoop riepen we jullie op om onze flyer af te geven aan plaatselijke politici. Daarnaast klopten we aan bij de politieke partijen zelf. Zij kunnen hun mandatarissen aansporen om het thema op de gemeentelijke politieke agenda te zetten. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht vroegen we hun ook om ‘toegankelijke haltes’ op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Heel concreet namen we contact op met de leden van de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement en de partijvoorzitters en medewerkers van alle Vlaamse politieke partijen. We voerden gesprekken met individuele politici en zochten partners bij o.m. enkele socioculturele organisaties. In Vlaams-Brabant speelden we met onze vraag in op het initiatief ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?’ van de provincie.

Valt onze boodschap in goede aarde?

Ja hoor! Vrijwel alle politieke partijen reageerden positief op onze vraag om ‘toegankelijke haltes’ op de politieke agenda te zetten. Onze actie verschijnt in enkele partijbladen en de partijen moedigen hun lokale mandatarissen effectief aan om het thema op de gemeenteraad te agenderen. Met succes blijkbaar, want we hoorden al hoopgevende geluiden uit o.m. Denderleeuw en Bilzen. Daar besliste de gemeenteraad om te investeren in toegankelijke haltes. Verder werkte KVG rond dit gedeelte actief mee aan het Memorandum van Beweging.net en maakten we constructieve afspraken met De Lijn en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). KVG-Gooik liet ons weten dat hun burgemeester bereid is tot een samenwerking in het kader van de campagne van de provincie.

Nog veel werk op de plank

Maar we zijn nog lang niet klaar. In het voorjaar screende De Lijn de ruim 36.000 haltes in Vlaanderen op toegankelijkheid. Dit najaar maken ze die informatie bekend via hun website. Zo weet elke reiziger of de haltes waar hij wil op- en afstappen toegankelijk zijn. Met deze gegevens (die voor sommige gemeenten héél confronterend zullen zijn) sturen we onze KVG-afdelingen naar hun gemeentebestuur. KVG-nationaal plant ook een brief aan de Vlaamse Regering en een perscampagne. En momenteel leggen we de laatste hand aan het KVG-Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Ook jij kan je steentje bijdragen!

Samen moeten we elke stad en gemeente in Vlaanderen overtuigen van de problematiek van ontoegankelijke haltes. Dus: ken je lokale politici, spreek hen dan persoonlijk aan over onze actie en overhandig hen de KVG-flyer over deze  campagne.

Wil je het grootser aanpakken? Deel de flyer dan uit aan alle gemeenteraadsleden net voor de gemeenteraad begint. Je kan de flyer downloaden op onze website www.kvg.be en hem zo doormailen naar plaatselijke politici.

Wil je graag een aantal gedrukte flyers? Geef dan een seintje aan KVG-Vorming via tel. 03 216 29 90 of vorming@kvg.be.

Heb je een initiatief genomen, laat het ons dan zeker weten. Het is voor ons belangrijk om op te volgen hoe wij de samenleving steeds een stukje inclusiever maken. Alvast van harte dank!