‘Massaal gesjoemel met parkeerkaarten mindervaliden’ (Het Laatste Nieuws); ‘Belevingsoord voor mindervaliden mikt op 1.000 bezoekers per dag’ (De Morgen); ‘Stad vraagt aandacht voor mindervaliden’ (De Standaard); …

Dit zijn enkele krantenkoppen van de voorbije dagen! Het is goed dat mensen met een handicap regelmatig in het nieuws komen. Want die aandacht zorgt voor sensibilisering in de  maatschappij. Helaas gebruiken media vaak verkeerde benamingen. KVG roept daarom alle journalisten op om extra te letten op het correcte woordgebruik.

Andersvaliden en mindervaliden zijn begrippen uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw die helaas nog steeds blijven opduiken. Wordt u graag als ‘minderwaardig’ bestempeld? Of ‘anderswaardig’? KVG verkiest ‘persoon (man, vrouw, kind, mens, … kortom iemand, …) met een handicap’. Door deze woordkeuze geven we aan dat de persoon in kwestie in de eerste plaats een mens is, die toevallig ook een handicap heeft. Mensen met een handicap zijn en voelen zich niet ‘minder’ of ‘anders’ dan eender wie. Alleen hebben zij toevallig een handicap.

De laatste jaren hoort men steeds vaker ‘persoon met een beperking’. KVG geeft de voorkeur aan ‘handicap’. Een beperking heeft namelijk iedereen. Wie zou van zichzelf het tegendeel durven beweren? Maar wanneer men minderheidsgroepen in onze samenleving beschouwt, wijst ‘beperking’ ook op groepen zoals: sociaal zwakkeren, mensen met een laag inkomen,  laaggeschoolden… Bij uitbreiding zelfs naar langdurig werklozen, werkzoekenden boven 50 jaar, jongeren met probleemgedrag, …
KVG beweert niet dat al deze groepen geen bijzondere aandacht verdienen. Maar wanneer mensen met een handicap niet meer specifiek onderscheiden worden van andere ‘groepen met een beperking’ bestaat het gevaar dat zij door het beleid dreigen vergeten te worden. Of dat ze allemaal in één grote pot gestopt worden.

Zolang er nog veel te veel belemmeringen en ontoegankelijkheid in de maatschappij bestaat, die vraagt om extra maatregelen om de handicap te compenseren, is er ook extra aandacht nodig, specifiek voor mensen met een handicap. Daarom roept KVG op om te spreken over ‘mensen, persoon, … met een handicap’. Een term die trouwens ook in de ‘VN Conventie ter bescherming van de Rechten van Mensen met een Handicap’ gehanteerd wordt!

Tot slot nog een laatste woord waar we van gruwelen: rolstoelpatiënt. Ga in de plaats hiervan voor het woord ‘rolstoelgebruiker’. Een rolstoelgebruiker maakt gebruik van een rolstoel als een hulpmiddel om zich te verplaatsen omdat hij – tijdelijk of permanent – niet kan stappen. Hij is niet ziek, en de rolstoel is zelf ook geen ziekte. De gebruiker kan er dus ook geen patiënt van zijn.