‘Het bedrag van de tegemoetkomingen moet de bestaanszekerheid van de gerechtigden waarborgen, en prioritair aan de minst begoeden worden toegekend. Om dit objectief te bereiken moet het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming minstens gelijk zijn aan het bestaansminimum’. Lezen we in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voor de tegemoetkomingen aan personen met handicap (mei 1986).

Sinds deze wet op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap in 1987 in voege ging, heeft men dit principe altijd gerespecteerd. De bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkomingen waren al die jaren net even hoog als het vroegere bestaansminimum en het huidige leefloon. Tot 1 april!

Op 1 april 2016 steeg het basisbedrag van het leefloon in België met 2 %, buiten de index. Een alleenstaande leefloner zal nu 850,39 euro per maand ontvangen. Het bedrag van de  inkomensvervangende tegemoetkoming steeg echter niet! Voor een alleenstaande persoon met een handicap blijft deze tegemoetkoming maximaal 834,13 euro per maand bedragen. Dus 200 euro per jaar minder dan een leefloon. Voor wie het met een beperkt inkomen moet doen, is 200 euro echt wel veel! De reden? Voor mensen met een handicap is er geen geld om de bedragen aan te passen. En dat terwijl verschillende studies aantonen dat voor mensen met een handicap het risico groot is om in armoede te belanden.

Een kaakslag!

KVG ervaart dit als een kaakslag en eist dat de minima van de inkomensvervangende tegemoetkoming toch minstens op hetzelfde niveau liggen als de leeflonen. We zijn allemaal mensen, handicap of niet. Met dezelfde kosten als ieder ander!
Vaak hebben mensen met een handicap zelf nog veel extra kosten. Als puntje bij paaltje komt zijn mensen met een handicap blijkbaar toch minder waard.

Begin april probeerde KVG deze onrechtvaardigheid in de media aan te klagen. Maar tegen het terrorismevervolgverhaal konden wij helaas niet op. Ondertussen werden premier Michel, staatssecretaris Sleurs, de leden van de federale commissie sociale zaken en alle partijvoorzitters aangeschreven met de uitdrukkelijke vraag om deze ongelijke behandeling van kwetsbare mensen weg te werken. Wij houden je op de hoogte!