Het ging niet zonder slag of stoot! Oorspronkelijke plannen om de voorziene middelen voor mensen die al langer zorg en ondersteuning krijgen te herverdelen volgens hun zorgzwaarte en zorggebruik, werden ten langen leste opgeborgen. De minister van welzijn hield eraan om de beloofde ‘zorggarantie’ bij de overgang naar de PersoonsVolgende Financiering (PVF) te garanderen. 

Ook al zijn er nog heel veel vraagtekens, een weg terug is er niet. Sinds 1 januari krijgt elke volwassen persoon met een handicap die in aanmerking komt voor intensievere zorg en ondersteuning een PVB, een persoonsvolgend budget. Mensen die al langer zorg en ondersteuning krijgen, kregen zopas een brief van het VAPH met de hoogte van hun PVB.

Met je PVB kun je zelf bepalen welke ondersteuning je op welke manier wilt. Dit biedt zeker mogelijkheden voor ondersteuning die beter aansluit op je eigen noden en verwachtingen. Werken met een budget betekent ook dat je zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen. Je moet je goed informeren over de mogelijkheden die er zijn om je budget te besteden en je zult moeten gaan ‘onderhandelen’ met assistenten, zorgaanbieders, …

Onderhandelen … deze term schrikt ons af.

‘Onderhandelen’ doet ons te veel denken aan woelige politieke tijden, aan het onderste uit de kan halen bij een of andere aankoop, … Dan moet je ‘hard’ en ‘strijdvaardig’ zijn. In Van Dale vinden we als verklaring voor ‘onderhandelen’: ‘proberen het met elkaar eens te worden’. Net dit is een mooie omschrijving van wat wij als KVG-groep voor ogen hebben als wij denken aan onderhandelen in het kader van het PVB.

Als persoon met een handicap of als zijn ouder of vertegenwoordiger ga jij ervan uit dat zorgaanbieder X de geknipte organisatie is om je ondersteuningsnoden in te vullen. Zorgaanbieder X wil graag dat jij je PVB bij hem zult besteden. Als jijzelf en de zorgaanbieder dan tot een overeenkomst komen, is dit voor beide partijen  een goede zaak.

Voor de KVG-groep is ‘onderhandelen’ in dialoog gaan, open en transparant met elkaar communiceren over wederzijdse verwachtingen, geven en nemen, … Hiervoor willen we je alvast vijf gouden richtlijnen meegeven.

  • Teken niet zomaar! Jouw contract met de voorziening wordt nu automatisch omgezet naar een contract PVB. In het voorjaar moet je met je voorziening rond de tafel gezeten hebben om daarna het ‘echte PVB-contract’ te tekenen. Wil je de ondersteuning die je nu krijgt aanpassen? Dan is dit de uitgelezen kans!
  • Denk goed na over de ondersteuning die je wil of net niet wil. Alleen als je er zelf in slaagt je eigen verwachtingen op vlak van ondersteuning goed te formuleren, kan de zorgaanbieder nagaan in welke mate die een antwoord kan bieden op jouw vraag. Uit de prijsofferte moet dan duidelijk zijn welke ondersteuning meegerekend wordt en welke niet.
  • Geef nooit zomaar je ganse budget af! Zorg dat je weet wat je betaalt voor een dag opvang, voor een nacht verblijf of voor een uur begeleiding. Een voorziening moet de lonen van het personeel kunnen uitbetalen en is gebonden aan bepaalde arbeidswetgeving. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen prijsopgave kunnen maken! Vraag ook steeds hoeveel personeel er staat tegenover het budget dat jij inbrengt: wordt er gerekend vanuit 1 personeelslid per 3 gebruikers of wordt er gerekend vanuit één personeelslid per 10 gebruikers? Uit de prijsofferte moet je kunnen opmaken hoeveel een extra uur ondersteuning kost. Je moet zelf kunnen berekenen hoeveel een dag minder opvang je zou kosten. Is dit niet het geval, dan is de prijs niet transparant!
  • Zorg dat je weet wat er gebeurt als jij ziek bent of een personeelslid ziek is of als je verlof neemt. Als je kiest om in een voorziening te wonen, mag je dan nog je eigen arts en kiné kiezen? Zorg dat je weet hoe de aankopen voor de gemeenschappelijke ruimtes zullen gebeuren en hoe de woon- en leefkosten berekend worden. Enz.
  • Blijf uitleg vragen tot je alles begrijpt, blijf overleggen tot je het eens bent. Vraag ondersteuning van mensen uit je netwerk als je je hierdoor zekerder voelt. Bereid het gesprek goed voor en plan een tweede gesprek zodat je ondertussen alles nog eens kan laten bezinken. Sluit aan bij een bijstandsorganisatie. Zij kunnen contracten nalezen of voorbeeldcontracten ter beschikking stellen. Vraag hen om mee te onderhandelen. Wij bevelen je dan absoluut vzw aan. Deze bijstandsorganisatie zal altijd vertrekken vanuit jouw vragen en wensen en je eigen keuzes respecteren. Meer info: www.absoluutvzw.be