Kreeg je al een MOBIB-kaart?

Sommige personen met een handicap kunnen gratis met De Lijn reizen. Tot nu toe kregen personen jonger dan 25 jaar een Buzzy Pas, vanaf 25 jaar kreeg je een Omnipas.

Dit abonnement kreeg je automatisch thuisgestuurd als je aan een van volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • Of je ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van je zorgkas (THAB);
  • Of je ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap);
  • of je bent door de Vlaamse Dienst voor  Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

De Lijn baseert zich op de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Je moest dus zelf geen aanvraag doen. Voldeed je wel aan de voorwaarden, maar vond je geen gratis abonnement in je brievenbus? Dan kon je nog terecht bij de dienst abonnementen van De Lijn.

De voorbije weken werden alle bestaande blauwe kartonnen abonnementen omgezet naar een ‘MOBIBkaart’. Hiervoor ontving iedereen die aan de voorwaarden voldoet voor gratis vervoer met De Lijn een brief met een betalingsvoorstel van 5 euro. Als je de betaling in orde bracht, werd de MOBIB-kaart opgestuurd. De kartonnen abonnementen mag je nog gebruiken tot 31 maart 2018. Je MOBIB-kaart blijft 5 jaar geldig.

Kreeg je in het verleden al een MOBIB-kaart (bijvoorbeeld Omnipas 65+)? Dan krijg je een brief waarin vermeld staat vanaf welke datum je gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan.

Heb je als persoon met een visuele handicap recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer? Dan blijft deze kaart geldig. Je moet niet overstappen naar de MOBIB-kaart, maar je mag dit wel. Je hebt de keuze.

Ook de ‘Kaart kosteloze begeleider’, uitgereikt door de NMBS, blijft geldig bij De Lijn en andere vervoersmaatschappijen. Als deze begeleiderskaart al op een MOBIB-kaart is opgenomen, is deze ook geldig bij De Lijn.

Wat verandert er op 1 april?

Vanaf 1 april is je oude kartonnen abonnement niet langer geldig en moet je je MOBIB-kaart gebruiken. Een MOBIB-kaart moet je telkens je op de bus, tram of metro stapt of overstapt scannen. Hiervoor hou je je kaart voor de blauwe cirkel onderaan de gele scanner. Zodra de MOBIB-scanner je kaart herkent, verschijnt er een vinkje op een groen veld op het scherm. ‘Dan pas mag je doorlopen’, stellen ze bij De Lijn. Bij het afstappen moet je niet opnieuw scannen. Enkel personen met een MOBIB-kaart moeten hun kaart scannen. Personen met een visuele handicap die met een nationale verminderingskaart reizen of mensen met een kaart kosteloze begeleider, moeten deze kaart niet scannen.

Klantvriendelijk?
Comfort voor de reiziger?

Dat een kartonnen kaartje niet meer van deze tijd is en beter vervangen wordt door een plastieken kaart, begrijpen we. Maar nu zijn er plastieken MOBIB-kaarten, verminderingskaarten voor mensen met een visuele handicap, kaarten kosteloze begeleider voor wie daar recht op heeft, … De ene persoon met een handicap moet een plastieken kaartje gebruiken en zijn kaartje telkens scannen. De andere mag dit, maar moet niet. Leg dit maar eens helder uit! Reizigers met een handicap zien door het bos de bomen niet meer. En bellen dus met De Lijn, om dan te horen dat hun eigenste medewerkers het ook niet meer weten … Weer maar eens moest KVG de ondermaatse communicatie van De Lijn aanklagen, midden in de ’30 dagen zonder klagen’.

Wat voor veel mensen met een handicap echter een extra drempel is om gebruik te maken van De Lijn, is het feit dat ze nu bij elke rit hun kaart moeten scannen. Wij kregen hierover al heel ongeruste KVG-ers aan de Lijn. Stel je je het maar eens voor: je bent niet zo goed te been en gebruikt een rollator of krukken, je hebt problemen met je handmotoriek, je bent rolstoeler, … De chauffeur zit al met zijn vingers op het stuur te trommelen tot je eindelijk de bus op geraakt en trekt dan vliegensvlug op. Maar je moet je kaartje nog bovenhalen, mikken op die blauwe cirkel onderaan die gele scanner, wachten op het groene vinkje vooraleer je kunt gaan zitten of je rolstoel veilig kunt parkeren … Of je hebt autisme of een verstandelijke handicap en telkens je de bus moet nemen ben je ontzettend gespannen: ga ik wel op de goede bus terechtkomen? Zal de bus op tijd komen? Hoe druk zal het wel niet zijn? Zullen ze me weer niet plagen? … Beseft men bij De Lijn dat voor deze mensen de extra verplichting om hun kaart te scannen, net iets te veel gevraagd is?

KVG contacteerde hierover De Lijn, maar hun reactie was duidelijk. Doordat reizigers scannen bij het op- en overstappen krijgen zij een zicht op welke haltes mensen met een handicap het meest gebruiken. Zij beweren dat ze hieruit nuttige informatie kunnen halen om te weten welke haltes ze prioritair moeten aanpassen en waar ze hun toegankelijke voertuigen het best kunnen inzetten. Oké, meten is weten. Toch rammelt deze reactie langs alle kanten. Als maar 1 halte op 10 toegankelijk is, en dit is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, dan zullen aan de andere 9 haltes amper MOBIB-kaarten geregistreerd worden. En kan de Lijn besluiten: ze worden niet gebruikt, ze moeten dus ook niet aangepast worden en we moeten op die lijn ook geen toegankelijke voertuigen inzetten. En zo blijft alles zoals het was!

KVG blijft bij haar standpunt: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet. Wie zonder problemen zijn MOBIB-kaart kan scannen, moet dit dus doen. Maar voor wie dit moeilijk is, moet een uitzondering gemaakt worden.