Handiscoop

Elke twee maanden brengt KVG het ledenblad Handiscoop uit.

Handiscoop wil mensen met een handicap en hun omgeving boeien. De inhoud van dit blad is daarom zeer gevarieerd. Handiscoop heeft aandacht voor alle mensen met een handicap, of die handicap nu fysiek, verstandelijk, psychisch, visueel of auditief is. Daarnaast richt KVG zich met dit tijdschrift ook tot mensen uit de omgeving van iemand met een handicap: ouders, familie, begeleiders en beleidsverantwoordelijken. Je merkt het, voor ieder wat wils.

Handiscoop volgt de gehandicaptensector op de voet en bericht over de ontwikkelingen op sociaal, medisch en technologisch gebied. Ook eigen ervaringen van mensen met een handicap of van mensen uit hun omgeving komen aan bod.

Net zoals KVG stelt ook Handiscoop  zich onafhankelijk op tegenover de overheid. We kijken kritisch naar het beleid en reageren op maatregelen die nadelig zijn voor mensen met een handicap. Die kritische reflectie en reactie lees je ook in de Handiscoop.

Theme by Anders Norén