Visie

KVG beklemtoont het respect voor het menselijk leven en de waardigheid van het individu. Personen met een handicap zijn geen sukkelaars maar mensen die zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen over hun eigen leven. Ze moeten alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een eigen leven te leiden. De samenleving moet daartoe alle – letterlijke en figuurlijke – drempels wegwerken en toegankelijkheid op alle domeinen verzekeren.

Van de samenleving verwacht KVG de nodige solidariteit met personen met een handicap, alsook alle noodzakelijke inspanningen om inclusie waar te maken. Al kanten we ons tegen inclusie tegen wil en dank. De persoon met een handicap moet zelf een bewuste keuze maken m.b.t. de ondersteuning die hij wenst. KVG pleit dan ook voor ‘gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig’.

Theme by Anders Norén