“Mensen omwille van hun leeftijd of handicap uitsluiten van een ziekenhuisopname, kan niet.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Freya Saeys (Open Vld) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Die afspraak is volgens Beke in oktober ook nog eens vastgelegd in een gesprek met vertegenwoordigers van de Belgische geriaters en gerontologen.

Een richtlijn van de Belgische vereniging van geriaters en geronto­logen wekte tijdens de eerste coronagolf in maart de indruk dat bewoners van woonzorgcentra die aan COVID-19 leden niet naar het ziekenhuis mochten. Die richtlijn veroorzaakte toen veel verwarring en controverse. Minister Beke heeft in oktober een gesprek gehad met de vereniging van geriaters en gerontologen. “Net om de situatie en communicatie van in maart te vermijden, is afgesproken dat elke patiënt de juiste medische zorg op de juiste plaats moet krijgen”, aldus Beke. Als een arts beslist dat iemand in het ziekenhuis moet opgenomen worden, dan moet dat kunnen. “Het kan niet dat er groepen worden uitgesloten, niet op leeftijd en niet omwille van een handicap”, benadrukt Beke. Dat is ook de boodschap die Beke aan de Vlaamse taskforce COVID-19 en aan de betrokken diensten meegeeft: “Personen met een handicap en ouderen mogen in geen geval als minder prioritair dan andere burgers worden beschouwd voor opname in een ziekenhuis”. Die boodschap moet ook helpen om de betrokken groepen zelf gerust te stellen.

AUTHOR:
Maarten De Rijk

BRUSSEL 20/11/2020 17:14 (BELGA)