In juni, juli, augustus en september veranderde er wat in de tegemoetkomingen aan gehandicapten. We zetten alle veranderingen even op een rijtje. Misschien belangrijke veranderingen waardoor je rechten verbeteren of waardoor je een recht op tegemoetkoming krijgt.

1 juni 2018

Aanvragers vanaf 1 juni 2018 krijgen een extra verblijfsvoorwaarde opgelegd. Je moet niet alleen in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven. Voor je aanvraag moet je minstens 10 jaar (waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar) je werkelijke verblijfplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister geldt als referentie.

Personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming hebben aangevraagd voor 1 juni 2018 moeten niet aan deze voorwaarde voldoen. Als hen een tegemoetkoming werd toegekend, wordt ze niet geschrapt omwille van de nieuwe verblijfsvoorwaarden.

1 juli 2018

De  inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)  categorie C, dat zijn de mensen met een handicap die een huishouden vormen of een kind ten laste hebben, wordt verhoogd met 480 euro per jaar. Het bedrag van de IVT voor deze categorie stijgt met 40 euro per maand.  De inkomensgrens voor de integratietegemoetkoming van mensen die behoren tot Categorie C stijgt eveneens met 480 euro per jaar.

De integratietegemoetkoming (IT) wordt verhoogd met 51,8 euro per jaar.

Deze verhogingen worden automatisch toegepast. Als je op dit moment geen recht hebt op een tegemoetkoming omwille van je inkomsten en deze verhogingen leiden tot een recht, dan moet je het wel aanvragen. Neem contact op met de sociale dienst als je hierover vragen hebt.

1 augustus 2018

De vrijstelling voor het inkomen van de partner bij de berekening van de IT stijgt met 75% tot 39.289,17 euro per jaar (na indexatie in september 2018:40.073,35 euro per jaar). Vorm je een huishouden en zorgt het inkomen van je partner voor een vermindering of afschaffing van je IT dan ben je wellicht winnaar met deze maatregel.

Als je lid bent van KVG vraag dan een berekening van je eventueel nieuw recht bij het sociaal dienstbetoon. Je moet je nieuw recht op IT zelf aanvragen bij de FOD. De nieuwe vrijstelling leidt niet tot een automatische herziening van je tegemoetkoming.

1 september 2018

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. De bedragen van de tegemoetkomingen aan gehandicapten worden aangepast en automatisch toegepast. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 september 2018. U kan de nieuwe bedragen en vrijstellingen consulteren op https://handicap.belgium.be/docs/nl/maximumbedragen-tegemoetkomingen.pdf