Het VAPH heeft samen met verschillende actoren binnen de jeugdhulp een methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen ontwikkeld, die getest wordt in de periode maart tot en met juni 2020.

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en kan na inschrijving via www.vaph.be/deelname-aan-onderzoek (voor 15 januari 2020, bij voorkeur vroeger). Cliënten die willen deelnemen, worden tussen januari en februari 2020 gecontacteerd. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (tussen maart en juni 2020) met twee personen die het kind of de jongere goed kennen. Tijdens dat gesprek zal een inschaler heel wat vragen (uit de methodiek zorgzwaartebepaling) stellen over het kind of de jongere. We schatten dat het gesprek zo’n 3 uur zal duren.

Na de inschaling kan de minderjarige rekenen op een bedanking voor zijn/haar deelname in de vorm van een cadeaubon.

De resultaten van het onderzoek worden alleen gebruikt voor het onderzoeksdoel en hebben in geen geval effect op het persoonlijk dossier van de minderjarige.