KVG-vorming  vzw is op zoek naar

Een stafmedewerker (M/V/X)

KVG-Vorming vzw is een organisatie voor en door mensen met een handicap. In alle regio’s van Vlaanderen zet ze initiatieven op om mensen met een handicap beter te laten deelnemen aan de samenleving, om hen hun eigen leven in handen te laten nemen en hen kansen te geven op een goede vrijetijdsbesteding. Dat gebeurt zowel via de vrijetijdszorgorganisaties als via de vereniging met afdelingen en doelgroepwerkingen. Hiervoor kan KVG-Vorming vzw rekenen op 1800 vrijwilligers en 35 personeelsleden.

Functie

De stafmedewerker

  • Biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleidsplan
  • Vertegenwoordigt KVG-vorming vzw binnen en buiten de sector
  • Bereidt mee de stafvergaderingen voor
  • Ondersteunt de directie bij het opvolgen van de administratieve-, boekhoudkundige- en personeelszaken
  • Stimuleert een goede samenwerking tussen de verschillende werkterreinen binnen de eigen  vzw maar ook met de andere deeltakken van de KVG-Groep
  • Toont interesse voor het sociaal beleid ten aanzien van mensen met een handicap

Kennis en vaardigheden

Coördineren, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, werken in team, initiatief nemen, grondige kennis van IT (o.a. CRM, netwerk, website)

Voeling met het leven van mensen met een handicap en inzicht in de sociaal-culturele sector zijn voordelen.

Profiel

  • Minstens een bachelor met voorkeur diploma in een menswetenschappelijke richting.
  • Visie en doelstellingen van KVG over personen met een handicap delen en uitdragen
  • In het bezit van een rijbewijs en beschikken over een wagen
  • Ervaring in coördineren is een extra troef

KVG Vorming vzw biedt

Voltijds contract van onbepaalde duur. (37,5u/week)
Dienstregeling: Dagwerk, occasioneel avond- en weekendwerk.

Standplaats: Antwerpen

Loonbarema: barema PC 329.01 looncategorie b1B

Voorziene datum van indiensttreding  zo snel als mogelijk.

Tijdens de selectieprocedure let KVG vzw erop om iedereen dezelfde kansen te bieden.
Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Solliciteren via mail of per post kan uiterlijk tot 1 december met CV en sollicitatiebrief:

KVG-vorming vzw
Potvlietlaan 5B, 2600 Berchem
E-mail: t.a.v. Marc Kempen  email: marc.kempen@kvg.be