De uitkeringen worden gewoon uitbetaald!

Maak je je zorgen over de uitbetaling van de zorgtoeslag (Kinderbijslag en Groeipakket), de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en eventueel andere uitkeringen? Niet nodig, die worden uitbetaald, op hetzelfde moment als voor het Coronatijdperk.

Zit je nog in een aanvraag- of herzieningsprocedure en kreeg je een uitnodiging voor een medische controle?  Alle afspraken bij de controle-artsen zijn geannuleerd. Er zullen zoveel mogelijk beslissingen genomen worden op basis van de informatie in je dossier. Eventueel zullen ze je contacteren om bijkomende inlichtingen te vragen.

Voor meer informatie: https://handicap.belgium.be/nl/corona.htm

Let op! Kreeg je een beslissing van bijv. de FOD Sociale Zekerheid over je tegemoetkomingen en wil je in beroep gaan? De tijd die je hiervoor hebt (drie maanden) loopt gewoon door, die wordt niet opgeschort. Een goede raad: heb je vragen over je dossier, denk je er aan om beroep aan te tekenen, heb je ervaringen met beslissingen op basis van informatie in je dossier, … ? Contacteer dan de medewerkers van het sociaal dienstbetoon op de provinciale KVG-secretariaten of via 03 216 29 90. Alle KVG-medewerkers blijven aan het werk!

Ook voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Kinderbijslag of Groeipakket) gaan er geen medische consulten meer door. Wie al een afspraak had voor een onderzoek bij een arts van Kind en Gezin krijgt de vraag of de ondersteuningsbehoefte van het kind mag geëvalueerd worden op basis van de info in het dossier. Als je hiermee instemt, dan oordeelt de arts of er voldoende informatie is om een goede beoordeling te maken. Anders wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Kreeg je een erkenning voor bepaalde duur?

Wanneer je van de dienst tegemoetkomingen van personen met een handicap een medische erkenning van bepaalde duur ontvangt, dan word jouw dossier automatisch herzien. Kreeg je tegen het einde van de periode waarin je door hen erkend werd geen nieuwe beslissing, dan blijven ze je tegemoetkoming onveranderd verder uitbetalen in afwachting van een nieuwe beslissing. De dienst tegemoetkomingen garandeert dus dat er geen onderbreking is van de uitbetaling van je maandelijkse tegemoetkoming.

Dit ligt anders voor de zorgtoeslag voor kinderen met een handicap (Kinderbijslag of Groeipakket). Werd daar een beslissing genomen voor bepaalde duur en is die periode afgelopen, dan wordt de zorgtoeslag niet verder uitbetaald. Moest nadien blijken dat de erkenning doorloopt dan word de zorgtoeslag wel met terugwerkende kracht uitbetaald.