HospiAvontuur helpt preoperatieve angst verminderen

Wanneer een kind naar het ziekenhuis moet is dat vaak een stresserende gebeurtenis. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Kinderen weten niet altijd wat hen te wachten staat en hebben heel wat vragen. Waarom mogen ze niet eten voor de operatie? Mogen mama en papa mee naar de operatiezaal? En hoe zal de verdoving gebeuren? Hogeschool PXL, het Jessa Ziekenhuis en gezondheidsfonds CM hebben een computerspel voor tablets ontwikkeld dat kinderen en ouders voorbereidt op een ziekenhuisopname.

HospiAvontuur is bedoeld voor jongeren van 4 tot 7 jaar, die het spel thuis met een ouder of andere volwassene spelen. De game bestaat uit verschillende levels: van het klaarmaken van de koffer voor de ziekenhuisopname tot het moment waarop het kind het ziekenhuis verlaat. Zo worden kind en ouder spelenderwijs ondergedompeld in het volledige traject van een opname onder algemene narcose.

Onderzoek

Aan de ontwikkeling van HospiAvontuur gingen verschillende onderzoeksprojecten vooraf. Een haalbaarheidsstudie met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, en in samenwerking met KT Scholengroep kende een positief resultaat, waarna de onderzoekers een proof of concept hebben ontwikkeld. Hiervoor mochten ze rekenen op medewerking van verschillende stakeholders  zoals ziekenhuismedewerkers, ouders, verpleegkundigen. Daarnaast werd er een beroep gedaan op een grafisch ontwerper, een game developer en op professionele stemacteurs.

Angstreductie

Daarnaast ging in 2017 een effectiviteitsstudie van start. Hiermee willen onderzoekers van PXL en Jessa nagaan of een computerspel de medicatie kan vervangen die kinderen moeten innemen om hun angst voor een ziekenhuisopname te verminderen. De eerste resultaten blijken positief, en worden bevestigd door de ervaringen van kinderen en ouders.

De belangrijkste verdienste van het spel is ongetwijfeld dat kinderen goed geïnformeerd zijn over wat er bij de ziekenhuisopname zal gebeuren.

Jo Vrancken en Liesbeth De Gryse, onderzoekers van PXL-Zorginnovatie: “Het project HospiAvontuur is een unieke samenwerking met verschillende partners binnen en buiten Hogeschool PXL. We zijn opgetogen dat de eerste resultaten positief zijn, omdat het spel bijdraagt tot preoperatieve angstreductie. Bovendien bereidt het kinderen op een belevingsvolle en realistische manier voor op een ziekenhuisopname.”

CM-directeur Lizy Cosemans: “Als kinderen door een herkenbare en leuke game te spelen minder angst en stress ervaren bij een ziekenhuisopname, dan bevordert dat het mentaal welzijn van kind én ouders, iets wat we als gezondheidsfonds uiteraard belangrijk vinden.”

Leen Coremans, orthopedagoge dienst kinder- en jeugdgeneeskunde Jessa Ziekenhuis: “Vanuit de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde weten we hoe belangrijk een goede voorbereiding van kinderen is. Met het gehele team proberen we zo goed mogelijk aan de noden van onze patiëntjes te voldoen. We blijven zoeken naar manieren van voorbereiding en ondersteuning die aansluiten bij de leefwereld en eigenheid van ieder kind. We kijken er dan ook naar uit om met dit nieuw project aan de slag te gaan.”