Mensen met een persoonsvolgend budget willen op een eenvoudige manier in contact komen met de waaier aan zorgmogelijkheden. Ook de zorgaanbieders willen hun aanbod gerichter naar de mensen brengen. Daarom gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om in samenwerking met vzw PVBwijzer een nieuw, digitaal platform te creëren. De vzw verenigt de expertise van zowel gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en de vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders.

In een eerste fase zullen we de bestaande basis van het VAPH (de zogenaamde Wegwijzer) verder uitbouwen. Vandaag kan je op die Wegwijzer al met een beperkt aantal criteria zoeken naar het vergunde zorgaanbod. Begin april worden deze zoekcriteria reeds uitgebreid. Tegen de zomer zal je met de website persoonlijke assistenten kunnen opzoeken. Rond het einde van 2019 krijgt de website een volledig nieuw design in functie van gebruiksvriendelijkheid. Daarna, focussen we ons op het toevoegen van het niet-vergunde zorgaanbod aan het platform.

We willen zoveel mogelijk werken vanuit de behoeften van de gebruikers zelf. Heb je nog ideeën of suggesties voor het platform? Neem dan contact op met Romas Overmeire, projectverantwoordelijke van vzw PVBwijzer via overmeire.romas@gmail.com. Van harte bedankt.