HIVA, KU Leuven doet onderzoek naar de impact van de woon- en leefkosten op de betaalbaarheid van de zorg vanuit het oogpunt van de PVB-gebruiker en zijn/haar kwaliteit van leven.

Het is de bedoeling om ervaringen in kaart te brengen. Ze gaan na welke maatregelen nodig zijn om de negatieve gevolgen van de overstap naar het systeem van de woon- en leefkosten in te perken en de positieve elementen ervan te stimuleren.

Jouw stem is nodig!

Ze zijn op zoek naar gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die hun ervaringen met het systeem van de woon- en leefkosten willen delen tijdens een focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek met 8 à 10 personen.

De focusgroepen zullen doorgaan in de periode eind september – midden oktober. In totaal organiseren ze drie focusgroepen:

  1. gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die enkel gebruikmaken van dagondersteuning
  2. gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die voor de transitie naar PVF al gebruikmaakten van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning
  3. gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die na de transitie naar PVF gebruik zijn beginnen maken van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning

De insteek van al deze focusgroepen is hetzelfde, namelijk inzicht krijgen in:

  • de wijze waarop gebruikers worden geïnformeerd over woon- en leefkosten
  • welke kosten personen buiten de dag- en/of woonondersteuning hebben en de strategieën die hiervoor worden gebruikt en keuzes die hierin worden gemaakt
  • hoe vervoerskosten worden vergoed en betaalbaar worden gehouden
  • de mogelijke invloed van covid-19 en de toegenomen vertrouwdheid met dit systeem op woon- en leefkosten

De wijze waarop de focusgroepen zullen doorgaan, online dan wel op een centrale locatie, moeten ze later nog bepalen.

Geïnteresseerd? Stel jezelf kandidaat!

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan een focusgroep, stel je voor 10 september kandidaat door te mailen naar Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be.

Geef ook zeker volgende gegevens door: je leeftijd, je geslacht, of je enkel gebruikmaakt van dagondersteuning dan wel van dag- en woonondersteuning, de frequentie van deze ondersteuning en de voorziening waar je gebruikmaakt van dag- en/of woonondersteuning.

Ze hebben deze informatie nodig om een zo divers mogelijke selectie te maken uit alle kandidaten. Want ze willen graag zo veel mogelijk leren uit zo veel mogelijk verschillende persoonlijke situaties.