12 mei 2022 is een belangrijke dag voor mensen met een handicap. Niet omdat het de verjaardag is van Bart Somers, minister van Gelijke Kansen, maar omdat het de dag is waarop NOOZO officieel van start gaat als een autonome organisatie. NOOZO (niets over ons zonder ons), de Vlaamse adviesraad handicap, geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

Minister Bart Somers en NOOZO-Voorzitter Eric Van Damme ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering. Nu kan NOOZO de volgende jaren met de aangesloten organisaties en individuele ervaringsdeskundigen samen verder werken om handicap op de politieke agenda te zetten.

Ook KVG-Vorming was aanwezig op de ondertekening. Onze medewerker Sophie, die lid is van het bestuur van NOOZO, stelde minister Bart Somers een vraag hoe hij in zijn rol als coördinerend minister de belangen van onze doelgroep in de verf zet.

Bekijk het plechtige moment van de ondertekening en de vragen van de organisaties. Sophie stelt haar vraag op ongeveer de 24e minuut.