Op 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving over de beschermingsmaatregelen in werking getreden. Omwille van de vele meldingen en klachten over de toepassing van deze nieuwe wet besloten een 50-tal Vlaamse organisaties uit de welzijns- en zorgsector, waaronder de KVG groep, om de pijnpunten aan te kaarten.  Resultaat, op 6 januari 2016 werd een open brief geschreven aan de korpschefs van de Vlaamse vrederechters en de bevoegde gerechtelijke instanties.  Het meldpunt bewindvoering werd opgericht, een website met beknopte informatie en een digitaal meldingsformulier.  Via deze weg kan iedereen online de knelpunten en misvattingen aankaarten.  Een adviescomité zal de bemerkingen ter harte nemen zodat in overleg naar een oplossing kan gezocht worden.  Het is echter niet de bedoeling dat individuele dossiers behartigd en opgevolgd worden.  Hiervoor zal men zich nog steeds moeten wenden tot de bestaande sociale diensten.

Meer info en een directe link naar het meldingsformulier vind je op https://www.meldpuntbewindvoering.be/