Beste leden,

Jouw vereniging KVG-Vorming maakt zich ongerust. Voor jou en voor wat wij in de toekomst nog kunnen betekenen voor personen met een handicap en hun omgeving. We brengen jou dan ook graag op de hoogte waarom dit zo is.

KVG-Vorming werkt met subsidies vanuit het Departement Cultuur van de Vlaamse Overheid. Met dit geld gaan wij aan de slag om personen met en zonder handicap te verenigen, bouwen wij aan een warme, inclusieve samenleving, bieden we informatie over handicap en trekken we aan de mouw van het beleid wanneer dat nodig is.

Je hoorde misschien al waaien dat de culturele sector met het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse Regering zwaar onder druk komt te staan. Hierbinnen passen ook alle socio-culturele verenigingen en dus ook jouw KVG-Vorming.  Op 22 november publiceerde Minister Jan Jambon op de website van het Vlaamse Parlement een nieuw voorstel voor het cultuurdecreet. Zonder overleg met de sector of belangenorganisaties wordt daarmee het cultuurdecreet, dat slechts 2 jaar geleden werd goedgekeurd door dezelfde coalitiepartners, op losse schroeven gezet.

Wat zijn de gevolgen concreet?

  • Opnieuw 6% besparing op de algemene werking vanaf 2020 (al binnen een maand dus)
  • Beslissing voor subsidiëring ligt niet meer bij een onafhankelijke commissie, maar bij de minister zelf. Hiermee wordt onze kritische rol naar beleid toe volledig beperkt.
  • Wijzigingen aan het decreet zorgen ervoor dat ons pas opgemaakte beleidsplan voor 2021-2025 mogelijks niet meer voldoet aan opnieuw nieuwe eisen die gesteld worden.

Wij maken ons dus zorgen. Dat wij in de toekomst niet meer kunnen inspelen op de noden van personen met een handicap. Dat we nog verder weg komen te staan van een warme, inclusieve maatschappij waar wij samen met jou voor vechten. Daarom willen wij hier ook samen met jou iets aan doen!

Wat kan jij doen?

Kom mee met ons op straat!

Op donderdag 5 december verzamelt de hele culturele en socio-culturele sector aan het Martelarenplein in Brussel om aan het Vlaams Parlement duidelijk te maken dat wij deze weg niet willen inslaan en willen praten over alternatieven op deze koude besparingsronde.

Waar? Martelarenplein, Brussel. KVG zal daar herkenbaar aanwezig zijn.

Wanneer? 5 december 2019, om 15u

Gebruik sociale media!

Deel de berichten hierover van de KVG-Facebookpagina. De kanalen van VuurWerk of de Federatie kan je ook gebruiken. En gebruik dan zeker de hashtag #VuurWerk.

Of stuur een geschreven stuk, een foto, een filmpje of een getuigenis naar VuurWerk via http://vuur-werk.vlaanderen/inzending/. Zij zetten deze boodschappen een week lang (van 2 t.e.m. 5 december) in de kijker, zodat we als 1 warme en betrokken sector naar buiten kunnen komen!