KVG verstuurde vorige week brieven naar de federale ministers, partijvoorzitters en leden van de Commissie Sociale Zaken om hen nogmaals attent te maken op het belang van de gelijkschakeling van de inkomensvervangende tegemoetkoming met het leefloon. In de kamer wordt momenteel de begroting voor 2017 besproken. De gelijkschakeling moet hier mee in opgenomen worden, anders blijft de inkomensvervangende tegemoetkoming nog minstens een jaar achterop hinken. Hoe het hier juist mee zit, kan u hier lezen.

Een aantal politici is zich gelukkig bewust van de ernst van de zaak. Ze hebben beloofd de zaak nauw mee op te volgen en te pleiten voor de gelijkschakeling.

Als KVG volgen we de uitkomsten van de begroting op de voet. We hopen natuurlijk op een goede uitkomst. Blijft deze echter uit, wees dan maar zeker dat een KVG-actie volgt!

We houden u op de hoogte!