Beste KVG’er

Het Dagelijks Bestuur van KVG Vorming vzw heeft beslist om alle KVG-activiteiten verplicht af te gelasten, al zeker tot en met 19 april.
Nemen we verdere stappen, dan hoort u dit ook als eerste!

We vinden het bijzonder jammer dat vele leuke activiteiten nu niet zullen doorgaan.
Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en willen niet bijdragen aan de verdere verspreiding van het coronavirus. We zijn solidair met de risicogroepen voor het virus en willen onze gezondheidswerkers zoveel mogelijk ontlasten. Zorgen voor elkaar door afstand te houden, is het beste wat we nu kunnen doen.

Lieve mensen, zorg goed voor jezelf en voor je naasten!
Hopelijk kunnen we snel terug leuke activiteiten samen organiseren.

Vele groeten en een elleboogknuffel,
Het KVG-team