Op vraag van de Nationale Hoge Raad besliste FOD Financiën om afspraken mogelijk te maken in hun kantoren vanaf september 2021 om de meest kwetsbare groepen te helpen bij het invullen van hun personenbelasting. Dit wil zeggen dat belastingplichtigen, die in mei en juni 2021 bellen (02 572 57 57)  om een afspraak te maken, een uitnodiging krijgen om in september naar een van de gebouwen van de FOD Financiën te komen. Voor deze belastingaangiften verschuift de laatste indieningsdatum naar eind september 2021.