In het najaar van 2015 besliste de federale regering om het leefloon (en aanverwante uitkeringen) op te trekken met 2%. Dat werd uitgevoerd op 1 april 2016. Jammer genoeg moesten wij vaststellen dat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming niet de hoogte in ging. Wij eisten, als enige gehandicaptenvereniging, duidelijkheid aan staatssecretaris Sleurs. Deze gaf toe dat dit een “pijnlijke vergissing” was. KVG liet het daar niet bij. Wij spraken de ministers, staatssecretarissen, voorzitters politieke partijen en andere politici aan om deze onrechtvaardigheid recht te zetten.

Helaas, binnen de begrotingscontrole van eind 2016, bleken de politici niet bereid om onze eisen in te gaan. Zij verwezen de kwestie naar het overleg tussen de sociale partners, werkgevers en vakbonden. Opnieuw spoorden wij de betrokken organisaties aan om de bedoelde rechtzetting te doen. In de voorbije dagen stonden de media vol van de beslissingen van de Groep van Tien, de onderhandelaars bij het sociale overleg. In het oog sprong de maximale loonstijging van 4% in de volgende 2 jaar. Maar ook het optrekken van de inkomensvervangende tegemoetkoming zat in het pakket. Ten eerste wordt de 2% achterstand ingehaald en bovendien komt er 0,90 bij omdat ook het leefloon opnieuw opgetrokken wordt. De regering moet nu nog de financiële goedkeuring geven maar dit lijkt een formaliteit. De veranderingen gaan wel pas door vanaf 1 september 2017.

Wij hebben een flesje schuimwijn afgetrokken op de goede afloop. KVG heeft als enige voor deze zaak gestreden. Wij zijn heel blij dat wij heel veel mensen met een handicap een hoger inkomen konden bezorgen, op korte termijn en in de volgende jaren. Want een bestaande kloof van 2% zou door de indexering alleen maar groter geworden zijn.